Điều tra, thống kê thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số cả nước

Vũ Long |

Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số đã chính thức tổ chức sáng 1.7.2024, tại Hòa Bình.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - nhấn mạnh: Để đánh giá chính xác tình hình đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số sau 4 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần dựa vào kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Vũ Long
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Vũ Long

Cuộc điều tra 53 dân tộc thiểu số lần thứ 3 (2 cuộc điều tra lần trước được tổ chức vào năm 2015 và 2019-PV) bắt đầu từ ngày 1.7.2024 đến hết ngày 15.8.2024, do UBDT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp tổ chức.

Điều tra sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng dân tộc thiểu số có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2024 và dự kiến đến năm 2025, đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030; làm cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chiến lược công tác dân tộc. Ảnh: Vũ Long
Kết quả của cuộc điều tra sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chiến lược công tác dân tộc. Ảnh: Vũ Long

Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh: “Điều tra này nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở, điều kiện sống, tình hình bảo tồn văn hóa và điều kiện kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030; đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thuộc Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam”.

Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Tổng cục Thống kê và Cục thống kê các địa phương tổ chức tốt việc giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn và việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia điều tra, đảm bảo mục tiêu thu thập thông tin đúng, đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định tại phương án điều tra.

UBND các xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra tích cực tuyên truyền về điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024; đôn đốc điều tra viên, tổ trưởng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chạy bộ gây quỹ xây nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.3, hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia chạy bộ thuộc chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đắk Nông giảm nghèo hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thay vì cho "con cá", các cấp ngành ở huyện Tuy Đức đã trao "cần câu" cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập từng bước giảm nghèo bền vững.

Lào Cai: Hơn 700 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Năm 2023, địa phương này có 712 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu, tăng cao so với năm trước đó.

Chạy bộ gây quỹ xây nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.3, hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia chạy bộ thuộc chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đắk Nông giảm nghèo hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thay vì cho "con cá", các cấp ngành ở huyện Tuy Đức đã trao "cần câu" cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập từng bước giảm nghèo bền vững.

Lào Cai: Hơn 700 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Năm 2023, địa phương này có 712 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu, tăng cao so với năm trước đó.