Chạy bộ gây quỹ xây nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.3, hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia chạy bộ thuộc chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng đi bộ, chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số.

Chặng 15 của chương trình diễn ra từ ngày 25.2.2024 kéo dài đến hết ngày 17.3.2024 không giới hạn đối tượng tham gia và không quy định cự ly đăng ký nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số có quy mô dưới 10.000 người.

Việc chạy bộ vừa rèn luyện sức khỏe vừa góp phần gây quỹ vì đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đoàn Tuấn.
Việc chạy bộ vừa rèn luyện sức khỏe vừa góp phần gây quỹ vì đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đoàn Tuấn.

Hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia chạy bộ trong ngày 10.3 thuộc chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 15.

Tham gia chạy bộ vừa giúp đoàn viên, thanh niên, người dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại vừa gây quỹ xây nhà văn hóa cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc ít người.

TRẦN TUẤN