Sản xuất

Việt Nam và triển vọng trở thành trung tâm công nghệ mới của khu vực

Song Minh |

Lĩnh vực công nghệ đang giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và hướng tới trở thành trung tâm công nghệ mới của khu vực.

Đoàn kết là sức mạnh để công nhân, người lao động vượt qua khó khăn

HỮU CHÁNH |

Thông qua phát động phong trào toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức Công đoàn đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, huy động được mọi tầng lớp nhân dân cùng hăng hái tham gia đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Việt Nam: Điểm đến sáng giá để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất

Song Minh |

Khi các doanh nghiệp toàn cầu tìm cách đa dạng hóa, tăng khả năng phục hồi và kết nối chuỗi cung ứng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất, Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất do vị trí chiến lược và lợi thế về vận chuyển, lao động cạnh tranh và chi phí sản xuất. 

Dấu ấn từ phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế trong lao động

Phạm Đông |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ, công nhân, viên chức người lao động đều nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác gắn với phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.