Bộ Nội vụ

Cảnh giác với các hoạt động trở lại của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Vương Trần |

Bộ Nội vụ yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội thánh đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, quan trọng là tư tưởng phải thông

Vương Trần |

Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 12 chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; 22 Vụ trưởng, 66 Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Đây là một quyết tâm chính trị rất lớn.

Chung sức bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Song Minh |

Khi nhiều người cùng làm về trẻ em, mỗi một gia đình làm tốt công tác bảo vệ trẻ em, trẻ em sẽ được bảo vệ, thực hiện quyền của mình tốt nhất.

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2030

VƯƠNG TRẦN |

Bộ Nội vụ nêu rõ mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngành Nội vụ: Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

Không thể xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - trong bài viết “Không thể xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam” đã khẳng định, chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi ở Việt Nam như hiện nay.

Xây dựng kế hoạch năm 2026 giảm 5% biên chế công chức so với năm 2021

Phạm Đông |

Giai đoạn 2022-2026, Bộ Nội vụ đề xuất biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính là 242.372 người. Trong đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 101.546 biên chế; địa phương là 140.826 biên chế.

Vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo bị phạt tới 60 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Để xử lý kịp thời những hạn chế, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính ở thời điểm hiện nay là rất cần thiết.

Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch. 

Bộ Nội vụ thông tin về hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có những thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức tôn giáo và 11 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.