Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, các cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam cần tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch. 

Ngày 27.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng vào các tỉnh phía Nam để chủ động, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc này nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất bộ trưởng và lãnh đạo bộ cho chủ trương xử lý đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc; tiếp tục huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trước tình hình khó khăn hiện nay, các ngành y tế, quân đội, công an đã tập trung vào cuộc để chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các tổ chức tôn giáo cũng đã đồng hành, chung tay đóng góp hơn 10 tỉ đồng, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thiện nguyện với hơn 200 tỉ đồng.

Các tổ chức tôn giáo đã vận động các tín đồ tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trong đó có vai trò của Ban Tôn giáo Chính phủ đã hướng dẫn, vận động, tuyên truyền lan tỏa tốt các phong trào, cùng toàn dân chung tay thực hiện mục tiêu đẩy lùi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, lực lượng trực tiếp ở tuyến đầu của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang làm việc rất vất vả, khó khăn. Do đó, cần có lực lượng tăng cường để đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, chức sắc thực hiện các nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Tổ công tác tập trung hướng dẫn, vận động các chức sắc, chức việc, huy động các lực lượng, tín đồ tôn giáo chung tay, nỗ lực quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện việc lớn nhất là tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà động viên Tổ công tác.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà động viên Tổ công tác.

Tuyên truyền các chức sắc, chức việc phát huy tối đa nguồn lực lớn của các tín đồ tôn giáo, chung tay đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch, quỹ vaccine, tổ chức các hoạt động thiện nguyện hiệu quả để chia sẻ với các tín đồ và người dân gặp khó khăn do đại dịch, đảm bảo an toàn chung cho người dân và các tín đồ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, tổ công tác nắm bắt tốt tình hình, diễn biến chung để có sự hỗ trợ, hướng dẫn đối với các chức sắc, chức việc, vận động tín đồ, quần chúng nhân dân chấp hành quy định về phòng chống dịch, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi dịch bệnh.

Phạm Đông