Ngành Nội vụ: Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

Chiều 29.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị; cùng dự có các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong năm vừa qua, Bộ Nội vụ kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ để Chính phủ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian; đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực nhà nước;

 
Ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Dương Giang 

Công tác quản lý công vụ và công chức được đổi mới, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ  phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ đổi mới công tác quản lý biên chế và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và bước đầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai Đề án đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ nghiên cứu một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến công tác cán bộ để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn cũng như thay đổi chế độ công vụ, công chức gắn với chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công.

Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, công chức, cơ bản hoàn thành xử lý sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm theo các kết luận, quy định của Ban Bí thư; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về công chức, viên chức; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất chủ trương và nghị quyết tổ chức thực hiện. Tích cực tham mưu Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành lập đơn vị hành chính đô thị và sắp xếp, mở rộng không gian đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhiều địa phương.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc trên thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có mặt còn hạn chế; tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngành, địa phương. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 cũng như những năm tới của ngành Nội vụ là rất nặng nề.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

Khánh Minh |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, ông Đỗ Văn Chiến chúc Giám mục Nguyễn Hùng Vị cùng các linh mục, bà con có đạo đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.

Hơn 122.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022

Quỳnh Chi |

Từ năm 2013 đến 2021, Việt Nam đã đưa được gần 1 triệu lao động đi làm việc tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trong hơn 30 nhóm ngành nghề.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Bước ngoặt lịch sử

Vương Trần |

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12.1972 là sự kiện lịch sử trọng đại và là kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

Khánh Minh |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, ông Đỗ Văn Chiến chúc Giám mục Nguyễn Hùng Vị cùng các linh mục, bà con có đạo đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.

Hơn 122.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022

Quỳnh Chi |

Từ năm 2013 đến 2021, Việt Nam đã đưa được gần 1 triệu lao động đi làm việc tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trong hơn 30 nhóm ngành nghề.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Bước ngoặt lịch sử

Vương Trần |

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12.1972 là sự kiện lịch sử trọng đại và là kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.