Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2024

Thu Giang |

Ngày 3.1.2023, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tôn giáo năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

Tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Từ đó, ban hành kế hoạch, chương trình cụ thể về công tác tôn giáo năm 2024 để triển khai thực hiện sát với sự chỉ đạo của cấp ủy, tình hình thực tế ở địa phương. Đặc biệt là tăng cường công tác phối hợp giữa ban chỉ đạo với các sở, ngành và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đó, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào theo tôn giáo. Động viên, khuyến khích chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

a
Ông Đặng Ngọc Huy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Theo ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo.

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được quan tâm giải quyết, tạo niềm tin của chức sắc, tín đồ đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thăm, chúc mừng, động viên chức sắc các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ trọng của tôn giáo và Tết cổ truyền của dân tộc, duy trì và phát huy mối quan hệ gần gũi, gắn kết với các tôn giáo.

Đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, một số chức sắc, tín đồ tự nguyện xin vào Đảng và được các cấp Ủy Đảng xem xét kết nạp...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động

Anh Vũ |

Hội nghị gặp mặt chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào ngày 28.11.

Hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Vương Trần |

Là quốc gia thành viên của các công ước quốc tế quan trọng, Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm cho người dân các quyền đã được công nhận trong các công ước bằng hoạt động lập pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quyền con người được các công ước ghi nhận.

Tích cực hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Vương Trần |

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam chủ động tham gia ký kết và phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế, nghị định thư, đối thoại quốc tế liên quan đến quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bắc Ninh quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động

Anh Vũ |

Hội nghị gặp mặt chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào ngày 28.11.

Hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Vương Trần |

Là quốc gia thành viên của các công ước quốc tế quan trọng, Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm cho người dân các quyền đã được công nhận trong các công ước bằng hoạt động lập pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quyền con người được các công ước ghi nhận.

Tích cực hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Vương Trần |

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam chủ động tham gia ký kết và phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế, nghị định thư, đối thoại quốc tế liên quan đến quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.