Lạng Sơn chú trọng tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Anh Vũ |

Trong thời gian gần đây, việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo của Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm và triển khai mạnh mẽ từ các cấp, ngành chức năng.

Việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về pháp luật, sự tôn trọng và tuân thủ luật pháp của cộng đồng tôn giáo tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, cũng góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định về mặt an ninh chính trị và trật tự xã hội trên toàn tỉnh.

Tại thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng Sơn đang có hơn 11.000 tín đồ tôn giáo, chiếm tỷ lệ 1,4% trong tổng dân số. Đây chủ yếu là những người theo các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Ngoài ra, tỉnh cũng có hơn 700 cơ sở tín ngưỡng và hơn 100 chức sắc, chức việc. Theo ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn, nhiệm vụ của sở là hỗ trợ UBND tỉnh trong việc quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhiệm vụ này bao gồm việc tổ chức tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, cũng như pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ của các tôn giáo. Sở cũng hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tất cả các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng dân cư.

Hằng năm, Sở Nội vụ triển khai kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến các chức sắc, chức việc, và nhà tu hành của các tôn giáo, cũng như đến người đại diện và ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Chẳng hạn, từ năm 2022 đến nay, Sở Nội vụ đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức tại cấp huyện và xã, với hơn 700 người tham gia. Qua việc này, các đại biểu đã nâng cao hiểu biết và kỹ năng áp dụng các quy định của pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo.

Không chỉ ngành nội vụ, mà cả các ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tại mọi cấp trong tỉnh đều tập trung vào việc tuyên truyền pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đầu năm 2023 đến nay, ủy ban MTTQ Việt Nam ở mọi cấp trong tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hơn 2.000 sự kiện tuyên truyền, với hơn 140 nghìn người tham dự, trong đó có việc tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta nói chung và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói riêng; cùng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời các cấp, ngành thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào tôn giáo một số quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, di sản văn hóa liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, an toàn giao thông.

Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo tích cực chủ động, phối hợp với các cơ quan tổ chức tuyên truyền pháp luật cho tăng ni, phật tử, tín đồ tôn giáo, chức sắc chức việc; hoặc lồng ghép trong sinh hoạt tôn giáo với nội dung tuyên truyền đa dạng.

Chú trọng trong việc tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo đã giúp các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh duy trì sự ổn định cơ bản. Các tổ chức tôn giáo, cùng với chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo, đã thực hiện nghiêm túc chủ trương và đường lối của Đảng, cũng như tuân thủ chặt chẽ chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, họ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cống hiến cho công tác từ thiện và nhân đạo, cũng như đóng góp vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Từ năm 2022 đến nay, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đóng góp gần 1,4 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo; còn các tín đồ tôn giáo đã tích cực ủng hộ bằng tiền mặt, tham gia hiến đất và ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thu Giang |

Sáng 12.10, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2028. Theo đó, đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tộc, họ Hội An khuyến học cho hơn 5 ngàn lượt sinh viên, học sinh

T.H |

Phòng Văn hóa thông tin (VH-TT) thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 11.10 cho biết, trong vòng 5 năm qua, các tộc, họ trên địa bàn thành phố đã lần lượt hỗ trợ học bỗng, học giỏi, vượt khó cho hơn 5 ngàn sinh viên, học sinh, với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thu Giang |

Sáng 12.10, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2028. Theo đó, đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tộc, họ Hội An khuyến học cho hơn 5 ngàn lượt sinh viên, học sinh

T.H |

Phòng Văn hóa thông tin (VH-TT) thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 11.10 cho biết, trong vòng 5 năm qua, các tộc, họ trên địa bàn thành phố đã lần lượt hỗ trợ học bỗng, học giỏi, vượt khó cho hơn 5 ngàn sinh viên, học sinh, với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.