Đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thu Giang |

Sáng 12.10, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2028. Theo đó, đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết lần VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ đó tìm ra nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 - 2028, tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

A
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Lan Nhi

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng;  Đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, tích cực và hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Là tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua sống tốt đời, đẹp đạo của đồng bào Công giáo Việt Nam, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn kiên trì thực hiện vị trí, vai trò, tôn chỉ, mục đích của mình đối với đất nước, xã hội và Giáo hội để tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo Việt Nam tham gia xây dựng và phát triển đất nước" - Linh mục Trần Xuân Mạnh đề cập.

Tại hội nghị, Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - thông tin, giai đoạn 2018 - 2023, Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao 133 Bằng khen cho tập thể các đơn vị, trao 222 Bằng khen cho các cá nhân và trao 1.357 kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc cho các cá nhân, nhằm động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển tổ chức.

Tuy nhiên, phong trào thi đua yêu nước triển khai trong đồng bào Công giáo 5 năm qua được duy trì thường xuyên nhưng chất lượng chưa đồng đều, một số nơi triển khai còn mang tính hình thức, thụ động. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo chưa được thường xuyên, kịp thời.

A
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Lan Nhi

Từ thực tiễn, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp 5 năm qua đã rút ra một số kinh nghiệm như phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Uỷ ban, kiên trì thực hiện hoá tôn chỉ, mục đích tốt đẹp của tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần bám sát địa bàn dân cư, các xứ, họ đạo để vận động người Công giáo tích cực tham gia, coi trọng các điển hình tiên tiến sống tốt đời đẹp đạo gắn với các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tại đại hội, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cũng đã công bố danh sách, ra mắt 148 Ủy viên, 30 thành viên Đoàn Chủ tịch, 9 thành viên trong ban Thường trực thuộc Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ái Vân |

Đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đồng thuận trong đồng bào công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đề cập đến việc củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ái Vân |

Đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đồng thuận trong đồng bào công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị đã đề cập đến việc củng cố, nâng cao niềm tin của đồng bào Công giáo đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.