Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Sát cánh cùng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 12.10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm và báo cáo kết quả Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp; chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân đã được tín nhiệm bầu vào Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, bầu vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn công sức của các vị linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Đông
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Đông

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có đồng bào tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng đang cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo nói chung, Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng hoạt động thuận lợi theo đúng tôn chỉ, mục đích và theo Hiến pháp, pháp luật.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, xen lẫn khó khăn, thách thức, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân, tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam, tiếp tục đồng hành, chung tay, sát cánh cùng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Linh mục Trần Xuân Mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ có một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, phát triển theo đúng định hướng chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước, phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, “sống tốt đời đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền phát động.

Tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; làm tròn bổn phận của người công dân đối với đất nước và bổn phận của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ đối với tôn giáo mình tin theo.

Góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

Phát biểu ý kiến, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam cũng từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung đất nước.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông
Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Đông

Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”.

Đồng thời khẳng định vai trò là cầu nối, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người Công giáo với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Với sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thu Giang |

Sáng 12.10, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2028. Theo đó, đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Đồng bào Công giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Thu Giang |

Sáng 12.10, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2028. Theo đó, đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đồng bào Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.