Tinh thần yêu nước đưa Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

PHẠM ĐÔNG |

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Khơi dậy tinh thần yêu nước

Trải qua 93 năm xây dựng và không ngừng phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo nên sức mạnh to lớn, thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Tinh thần đại đoàn kết sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Suốt 93 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, tiếp tục là nơi tập hợp, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở thời kỳ nào, Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược.

Có thể kể đến việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân vụ cháy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Phạm Đông
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân vụ cháy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Ảnh: Phạm Đông

Đồng hành cùng Thủ đô

Phát huy truyền thống đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia góp ý, xây dựng pháp luật.

Mặt trận đã kiến nghị với Thành ủy và chính quyền nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội...

Với sự vận động của Mặt trận Tổ quốc, người dân ngoại thành Hà Nội đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông liên thôn, liên xã, đóng góp công sức nâng cấp, cải tạo đường làng, ngõ xóm, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống thủy lợi nội đồng. Riêng 5 năm gần đây, toàn thành phố tiếp nhận đăng ký, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tổng số tiền trên 303 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.637 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 10.476 người nghèo...

Đặc biệt, khi bùng phát dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã vận động nhân dân ủng hộ công tác phòng chống dịch trị giá 1.352,8 tỉ đồng. Đồng thời, chuyển hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bằng tiền mặt và hàng hóa trị giá 816,233 tỉ đồng; cùng 448,103 tỉ đồng kinh phí ủng hộ mua vaccine.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, lắng nghe nhân dân nói và nói cho nhân dân nghe, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhằm nâng tầm vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

PHƯƠNG ANH |

Tại Sóc Trăng, ngày 8.11, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ. Đến dự có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

PHƯƠNG ANH |

Tại Sóc Trăng, ngày 8.11, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ. Đến dự có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.