Phát triển Yên Bái theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Thanh Hà |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 334/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, TTXVN đưa tin.

Thông báo nêu rõ, bên cạnh các kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái còn những tồn tại, hạn chế và đối mặt với khó khăn, thách thức. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ (xếp thứ 9/14 vùng; 56/63 cả nước); tốc độ chuyển dịch còn chậm; chất lượng tăng trưởng chưa cao và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Thu ngân sách nhà nước còn thấp. Nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao và chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hiệu quả không gian văn hóa, còn thiếu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có tính liên kết nội tỉnh và liên tỉnh. Công tác xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch còn hạn chế. Số doanh nghiệp trên địa bàn còn ít, tốc độ thành lập mới chậm.

Do vậy, tỉnh Yên Bái cần quán triệt, cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Tập trung vào 3 đột phá chiến lược (đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng và với quốc tế); ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng;

Tỉnh Yên Bái phát huy hơn nữ,a truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường; vươn lên bằng sức mạnh nội sinh, từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời của mình; không trông chờ, ỷ lại, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển đột phá và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tập trung tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả cho các đối tượng, đặc biệt là đối với trẻ em theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng phát huy giá trị bản sắc văn hóa và miền di sản Yên Bái (Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải…) trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quy hoạch phát triển hai bên bờ sông Hồng để mở rộng thành phố Yên Bái…;

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"…

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum trao 10.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo

Thanh Hà |

Việc trao cây Sâm Ngọc Linh giống nhằm hưởng ứng Tháng hành động “Vì người nghèo”, tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhiều người nghèo mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hiện vẫn còn một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế… còn nhiều khó khăn, rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. 

Lạng Sơn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

HỮU CHÁNH |

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực, tích cực. Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của đồng bào cũng đã tạo ra diện mạo mới ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó của Lạng Sơn.

Kon Tum trao 10.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo

Thanh Hà |

Việc trao cây Sâm Ngọc Linh giống nhằm hưởng ứng Tháng hành động “Vì người nghèo”, tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhiều người nghèo mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, hiện vẫn còn một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, những người mắc bệnh hiểm nghèo, người yếu thế… còn nhiều khó khăn, rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. 

Lạng Sơn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

HỮU CHÁNH |

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực, tích cực. Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của đồng bào cũng đã tạo ra diện mạo mới ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó của Lạng Sơn.