Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn mong Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang cùng tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Ngày 20.12, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang tổ chức Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2013 - 2023).

Đại đức Thích Nguyên Toàn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang cho biết, Giáo hội được thành lập ngày 1.7.2013.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển Giáo hội, hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn ổn định, tuân thủ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động Phật sự đã từng bước kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội từ thiện, mang lại giá trị tốt đẹp của giáo lý nhà Phật trong đời sống, góp phần giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, văn hóa truyền thống.

Các hoạt động xã hội của các tăng ni, phật tử đã phát huy hiệu quả, đóng góp vào những thành tựu chung của tỉnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, cùng trải qua những thăng trầm của lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh như ngày hôm nay, trong đó có sự đóng góp của Phật giáo tỉnh Hà Giang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Giáo hội Phật giáo tỉnh đạt được trong 10 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn mong Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang cùng tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tôn giáo luôn đoàn kết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Tại buổi lễ, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang trao tặng Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang lẵng hoa chúc mừng và bức trướng mang dòng chữ: “Phật giáo Hà Giang 10 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng quê hương”.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đại đức Thích Nguyên Toàn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân của Giáo hội Phật giáo tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân của Giáo hội Phật giáo tỉnh vì có thành tích trong công tác an sinh xã hội.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn sâu đậm, tinh thần gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo

Vương Trần |

Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên. Trong quá trình du nhập và phát triển, Phật giáo đã chứng tỏ là một tôn giáo hòa bình, dung hợp với tín ngưỡng truyền thống của người Việt.

Văn hóa Phật giáo là chất keo kết dính trong đại gia đình dân tộc Việt Nam

Vương Trần |

Tư tưởng, đạo đức và lối sống của văn hóa Phật giáo trở thành “chất keo” bền vững, kết dính các thành tố, các tộc người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Phật giáo tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thanh Hà |

Các tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" đã khẳng định vị trí, vai trò, sự đồng hành của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vai trò, trách nhiệm nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.

Dấu ấn sâu đậm, tinh thần gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo

Vương Trần |

Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên. Trong quá trình du nhập và phát triển, Phật giáo đã chứng tỏ là một tôn giáo hòa bình, dung hợp với tín ngưỡng truyền thống của người Việt.

Văn hóa Phật giáo là chất keo kết dính trong đại gia đình dân tộc Việt Nam

Vương Trần |

Tư tưởng, đạo đức và lối sống của văn hóa Phật giáo trở thành “chất keo” bền vững, kết dính các thành tố, các tộc người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

Phật giáo tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thanh Hà |

Các tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" đã khẳng định vị trí, vai trò, sự đồng hành của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vai trò, trách nhiệm nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.