Tự do tín ngưỡng

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Bạc Liêu

PHẠM ĐÔNG |

Tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

Vương Trần |

Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Phát huy các nguồn lực tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vương Trần |

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam có nhiều khởi sắc

Thanh Hà |

Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu - IGE Bob Roberts bày tỏ tin tưởng và ủng hộ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân.

Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Song Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định với Giáo hoàng Francis, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo.

Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Khánh Minh |

Chính sách nhất quán của Việt Nam là đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo, được quy định trong Hiến pháp và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Việt Nam nhất quán chính sách bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Ngọc Vân |

Ngày 31.3.2023, cuộc họp vòng X Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Đức ông Miroslaw Wachowski đồng chủ trì đã diễn ra tại Vatican.