Đồng bằng sông Cửu Long phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số

Anh Vũ |

Cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua những chuyển biến tích cực đáng chú ý đối với mảng giáo dục.

Cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua những chuyển biến tích cực đáng chú ý đối với mảng giáo dục.

Chất lượng giáo dục đã tiến triển rõ rệt, tỉ lệ học sinh tham gia vào hệ thống giáo dục tăng cao, đồng thời giảm khoảng cách phát triển giáo dục giữa các dân tộc, vùng miền, cũng như giữa đô thị và nông thôn.

Điều này phản ánh những nỗ lực đồng thuận từ chính quyền cấp trên đến cấp địa phương, phản ánh qua các chính sách nhân sự và giáo dục được áp dụng linh hoạt để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước.

Theo đánh giá của Vụ Công tác dân tộc địa phương và Ủy ban Dân tộc, các hoạt động giáo dục trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Chính sách về giáo dục đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đã mang lại hiệu quả tích cực một cách rõ rệt.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú đang hoạt động hiệu quả, và chính sách cử tuyển, đào tạo nghề, và giảng dạy chữ dân tộc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Số lượng học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số ngày càng tăng, góp phần đáng kể vào sự đa dạng và giàu sức sáng tạo trong hệ thống giáo dục.

Vùng còn có cơ sở đào tạo hệ Đại học về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ duy nhất của cả nước tại Trường Đại học Trà Vinh. Những kết quả này là “điểm sáng” trong giáo dục đại học của vùng.

Sau gần 3 năm thực hiện Dự án 5 về phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025, với nguồn vốn được bố trí gần 194 tỉ đồng góp phần bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy cho một số trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hệ thống trường lớp bảo đảm kiên cố, không còn trường học, lớp học tạm, chất lượng giáo dục của tỉnh, trong từng cấp học từng bước được nâng lên.

a
Trà Vinh, nơi đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đã xây dựng và phát triển 8 trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường Trung cấp Pali-Khmer. Ảnh: Anh Vũ

Năm 2025, tỉnh Sóc Trăng đặt ra mục tiêu là 100% trường Phổ thông dân tộc nội trú đạt chuẩn quốc gia, tăng cường chất lượng giáo dục và đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh dân tộc thiểu số. Điều này là một bước quan trọng để bảo đảm rằng chất lượng giáo dục không chỉ là mục tiêu, mà còn là hiện thực cho cả cộng đồng dân tộc.

Tính đến nay, Trà Vinh, nơi đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đã xây dựng và phát triển 8 trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường Trung cấp Pali-Khmer, tập trung ở những khu vực có đông đồng bào Khmer như Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành. Điều này không chỉ giúp giáo dục chất lượng mà còn tạo ra cơ hội học tập bền vững cho sinh viên dân tộc.

Ngoài ra, việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có chuyên môn về tiếng dân tộc thiểu số, như tiếng Khmer, tiếng Hoa, là một ưu tiên hàng đầu. Trong nỗ lực để thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, Sóc Trăng cũng đang tích cực triển khai các chương trình giảng dạy tiếng dân tộc và các hoạt động khuyến khích học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân tộc.

Trà Vinh tiếp tục triển khai đề án quy hoạch, phát triển trường, lớp nhằm phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc.

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở khu vực có đông đồng bào Khmer được tỉnh chú trọng, nhất là tại các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các cấp tập trung liên kết, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động hội viên, nhân dân tích cực đăng ký xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập.

Nói chung, việc phát triển giáo dục cho đồng bào dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long đang đi đúng hướng, với những thành tựu đáng kể và cam kết từ cấp quốc gia đến cấp địa phương.

Đối mặt với những thách thức hiện tại, việc tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất, nguồn nhân lực giáo viên, và chính sách hỗ trợ cộng đồng dân tộc là quan trọng để đảm bảo giáo dục là một phần không thể thiếu của sự phát triển toàn diện của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác nhân đạo, y tế, giáo dục

Vương Trần |

Qua các hoạt động quan hệ quốc tế, Công giáo Việt Nam mở rộng phạm vi ảnh hưởng về mặt tôn giáo, vị trí địa lý, tăng cường mối quan hệ với cộng đồng Công giáo thế giới và khu vực. Giáo hội Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, nổi bật là giáo dục mầm non và dạy nghề.

Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội”.

Dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời quốc gia dân tộc

Khánh Minh |

Đường lối chính trị của Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời quốc gia dân tộc và luôn coi trọng việc bảo đảm quyền chính trị, kinh tế, văn hóa; không phân biệt đối xử; trong đó, có quyền tham gia vào hệ thống chính trị Nhà nước, đặc biệt là đối với cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác nhân đạo, y tế, giáo dục

Vương Trần |

Qua các hoạt động quan hệ quốc tế, Công giáo Việt Nam mở rộng phạm vi ảnh hưởng về mặt tôn giáo, vị trí địa lý, tăng cường mối quan hệ với cộng đồng Công giáo thế giới và khu vực. Giáo hội Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, nổi bật là giáo dục mầm non và dạy nghề.

Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội”.

Dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời quốc gia dân tộc

Khánh Minh |

Đường lối chính trị của Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời quốc gia dân tộc và luôn coi trọng việc bảo đảm quyền chính trị, kinh tế, văn hóa; không phân biệt đối xử; trong đó, có quyền tham gia vào hệ thống chính trị Nhà nước, đặc biệt là đối với cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.