Phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian tới, các đơn vị sẽ phối hợp vận động các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận tổ quốc (MTTQ) trong các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tôn giáo luôn lấy con người làm trung tâm

Ngày 23.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp và ký giao ước thi đua phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đoàn kết, làm tốt vai trò tập hợp, động viên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong đó, việc phối hợp, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Sau 5 năm triển khai Chương trình phối hợp, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua đó, khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết, gắn bó giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đến năm 2025, Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo ký Chương trình phối hợp năm 2023. Ảnh: Phạm Đông
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo ký Chương trình phối hợp năm 2023. Ảnh: Phạm Đông

Theo bà Nguyễn Lan Hương, để thực hiện tốt mục tiêu này, thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết. 

Trước mắt, các tín đồ tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh; tích cực tham gia đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hoá mới.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo đều cho rằng, các tôn giáo luôn lấy con người làm trung tâm, thông qua tôn chỉ hoạt động, giáo lý, giáo luật để giáo huấn tín đồ mở rộng tình thương yêu, sống vị tha, bác ái, hòa hợp, đoàn kết và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vươn tới cái chân - thiện - mỹ.

Trong đó, bảo vệ sự cân bằng, hài hòa sinh thái, đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình, gia đình và xã hội.

Với truyền thống "Tốt đời đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức tôn giáo đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng như: Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục phối hợp vận động các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng MTTQ trong các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo...

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo cũng ký kết chương trình phối hợp phuy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ngành Nội vụ: Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

Tăng cường đại đoàn kết đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hà |

Sau 20 năm kể từ khi Nghị quyết 23-NQ/TW được ban hành, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao. 

Mặt trận Tổ quốc: Cầu nối tinh thần đại đoàn kết

Song Minh |

92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt vai trò cầu nối để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng.

Ngành Nội vụ: Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

Tăng cường đại đoàn kết đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hà |

Sau 20 năm kể từ khi Nghị quyết 23-NQ/TW được ban hành, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao. 

Mặt trận Tổ quốc: Cầu nối tinh thần đại đoàn kết

Song Minh |

92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt vai trò cầu nối để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng.