Mặt trận Tổ quốc: Cầu nối tinh thần đại đoàn kết

Song Minh |

92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt vai trò cầu nối để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng.

Khẳng định vai trò trong việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18.11 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động, tinh thần, lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

Nhân lên sức mạnh toàn dân tộc

Một trong những dấu ấn đậm nét cho thấy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ, đó là trong đại dịch COVID-19, rất nhiều hoạt động tương thân tương ái, quyên góp ủng hộ đã được Mặt trận phát động, các tổ chức thành viên và các đơn vị cùng chung tay, góp sức.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: "Thương người như thể thương thân," "Bầu ơi thương lấy bí cùng".

Trong khoảng thời gian ngắn, kết quả đạt được rất đáng trân trọng. Hàng triệu túi quà Đại đoàn kết, túi quà an sinh, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng ngàn tấn trang thiết bị của đồng bào cả nước và của kiều bào ta ở nước ngoài đã được chở vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để san sẻ yêu thương và chia sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào ta trong quá trình chống dịch.

Trong khó khăn, nhiều hình ảnh và những nghĩa cử cao đẹp đã làm lay động lòng người. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ảnh: N.L
Ảnh: N.L

Đánh giá về chủ trương phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ những hoạt động của Mặt trận trong thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức tại các khu dân cư trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong cộng đồng dân cư; là dịp để mỗi người dân trong khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là dịp người đi xa được trở về, cũng là dịp để cộng đồng cùng nhau kiểm điểm lại những công việc đã làm trong năm, những việc triển khai tốt và chưa tốt, từ đó tạo sự đồng thuận, cùng nhau xây dựng những khu dân cư bình yên, phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, với vai trò nòng cốt và trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực động viên, giữ gìn, phát huy, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, từ đó giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách; xây dựng đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và mọi người, mọi nhà có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc

NHÓM PV |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm, công đoàn các cấp ở các địa phương đã tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Phạm Đông |

Sáng 10.10, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tập trung hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc

NHÓM PV |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc làm, công đoàn các cấp ở các địa phương đã tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Phạm Đông |

Sáng 10.10, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.