Người có uy tín đi đầu trong vận động bà con phát triển kinh tế, đoàn kết

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số là những người có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người có uy tín gương mẫu đi đầu trong việc vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Người có uy tín đóng góp tích cực trên các lĩnh vực

Chiều 4.8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình đến chào thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng tham dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - và 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình.

Ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - cho biết, hiện nay, tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.283 người có uy tín. Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, với gần 500 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền đã được tổ chức cho gần 8.000 lượt người có uy tín cập nhật các văn bản, chính sách mới, những kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân… đã góp phần cung cấp cơ bản đầy đủ thông tin phục vụ công tác đối với người có uy tín.

Các chế độ, chính sách được tổ chức thực hiện đảm bảo, kịp thời và hiệu quả đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở và là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, nghe và làm theo.

Đặc biệt, có thể kể đến là vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, người có uy tín bằng tri thức bản địa và kinh nghiệm sống, đã vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, truyền dạy chữ viết, giáo dục văn hoá, lưu truyền những nét đẹp văn hoá phi vật thể, đồng thời đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan.

“Đã có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội truyền thống đã được người có uy tín lưu giữ và phát huy như: Nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường, nghệ thuật hát Thường đang bọ mẹng dân tộc Mường; nghệ thuật múa Keeng Lóong, dân tộc Thái; nghệ thuật hát Khắp dân tộc Thái, dân tộc Tày…” - ông Đinh Công Sứ thông tin.

Đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hòa Bình là tỉnh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 74,43% dân số, đồng bào các dân tộc đều đoàn kết tham gia đóng góp sức mình để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ đó đưa Hòa Bình trở thành tỉnh có những bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Nhấn mạnh đồng bào dân tộc thiểu số là những người có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển. Mỗi dân tộc có một sắc thái, một nét văn hóa riêng, nhưng tựu chung lại là con rồng cháu tiên, là dân tộc Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, trong các thôn bản, làng xóm của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vai trò rất quan trọng, là chỗ dựa tinh thần của nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với bà con. Người có uy tín, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con, gương mẫu đi đầu trong việc vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, góp phần bài trừ các thủ tục lạc hậu, giữ cho bản làng, thôn xóm đoàn kết bình yên và phát triển.

“Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước cũng đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách để giúp đỡ bà con DTTS nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của đất nước, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ đưa ra nhiều chủ trương lớn và giải quyết nhiều vấn đề cơ bản mà nhân dân đang vướng mắc. Những chủ trương đó tác động lớn đến đời sống của người dân. Vì vậy, chưa lúc nào niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước được nâng cao như bây giờ.

Nhắc tới tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị đồng bào DTTS cần tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn, xóm, bản làng bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tạo điều kiện cho con cháu được học hành đến nơi đến chốn; tập trung giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, nhất là giữ rừng, phòng, chống bệnh tật.

“Đồng bào DTTS cùng nhau giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng, truyền dạy cho con cháu về tiếng nói, chữ viết, điệu múa, bài hát của dân tộc. Cần hun đúc đức tính cần cù, chịu khó, thật thà, tốt bụng của người dân tộc thiểu số; giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu, không để xảy ra các vụ việc phức tạp” - ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn muốn, 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với bản làng, thôn, xóm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và chính sách của tỉnh để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và mọi người đều được hưởng thụ những thành quả phát triển của đất nước.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào các tôn giáo sống tốt đời - đẹp đạo

Song Minh |

Đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau thực hiện các cuộc thi đua vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả quan trọng.

Đổi mới nội dung phong trào thi đua yêu nước gắn với lao động giỏi

PHẠM ĐÔNG |

Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp công đoàn sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Qua đó, tạo động lực để CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào các tôn giáo sống tốt đời - đẹp đạo

Song Minh |

Đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau thực hiện các cuộc thi đua vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả quan trọng.

Đổi mới nội dung phong trào thi đua yêu nước gắn với lao động giỏi

PHẠM ĐÔNG |

Phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp công đoàn sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Qua đó, tạo động lực để CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.