Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao nhận thức, chủ nghĩa yêu nước cho đoàn viên công đoàn

Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Đào Duy Quát - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết, chủ nghĩa yêu nước là động lực giúp dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù và đứng vững trước những thử thách nghiệt ngã của lịch sử.

Vì vậy, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho mỗi người dân Việt Nam là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đó cũng là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là di sản tư tưởng, là tài sản tinh thần to lớn của Ðảng và dân tộc ta. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động  theo quan điểm Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung sau:

Yêu nước gắn với giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Truyền thống yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát triển từ hàng nghìn năm qua, nó luôn là cội nguồn, là sức mạnh của dân tộc, luôn là dòng chảy trong mỗi trái tim con người Việt.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải giáo dục tình yêu xóm làng, quê hương, đất nước, kính yêu tổ tiên, gia đình, cộng đồng, biết giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình và quê hương. Chủ nghĩa yêu nước phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: trung với nước - hiếu với dân, biết ra sức cống hiến tài năng của mình để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, biết đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.

Theo PGS-TS Đào Duy Quát, giáo dục chủ nghĩa yêu nước với công nhân, viên chức, lao động  phải được thể hiện đúng như lời dạy của Người là lòng trung thành với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, biết yêu thương dân và lấy dân làm gốc, có tình cảm chân thành, biết phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân

Giáo dục tinh thần yêu nước phải gắn với tinh thần quốc tế trong sáng cho công nhân, viên chức, lao động càng có ý nghĩa thiết thực hơn nhằm xây dựng một môi trường quốc tế hợp tác, hòa bình, thịnh vượng.

Ngày nay, lòng yêu nước được thể hiện trong hành động của công nhân, viên chức, lao động là phát huy những năng lực, phẩm chất, ý thức tự học, tự sáng tạo, sự nỗ lực trong thi đua và rèn luyện bản thân để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Đồng thời đấu tranh chống những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh với những công nhân, viên chức, lao động chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân đánh mất giá trị bản thân và giá trị truyền thống dân tộc.

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn xã hội

Để hiện thực hóa nội dung giáo dục được tốt hơn, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Mai - Công đoàn Ngành Thông tin tuyền thông cho rằng cần phải thường xuyên đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động  theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Song, việc giáo dục đó phải bám sát luôn bám sát vào nội dung giáo dục, đối tượng giáo dục, đồng thời bảo đảm tính đa dạng hóa và tích cực hóa.

Thường xuyên nâng cao nhận thức về vai trò của công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công đoàn viên. Việc nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động  về vai trò, nội dung của công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước là hết sức cần thiết.

Khi nhận thức của công nhân, viên chức, lao động được nâng lên sẽ tạo ra được môi trường thuận lợi, là động lực to lớn thúc đẩy công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước đạt hiệu quả cao.

Tích cực hóa phương thức giảng dạy, thông tin, tuyên truyền về chủ nghĩa yêu nước với công nhân, viên chức, lao động. Cần khắc phục triệt để tình trạng lý luận suông, dàn trải, không gắn với thực tiễn, không có trọng tâm, trọng điểm. Cần phải định hướng bồi dưỡng tình cảm yêu nước cho công đoàn viên trong mỗi bài giảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động. Ban lãnh đạo công đoàn cần động viên công nhân, viên chức, lao động tham gia  phong trào thi đua yêu nước. Đây là một cách yêu nước thiết thực và tích cực, thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động, sản xuất. Để phong trào trên đi vào thực tiễn cần có kế hoạch thi đua tỉ mỉ, nội dung thi đua phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực.

Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện, thi sáng tác về lịch sử, truyền thống, các buổi hội diễn văn nghệ, tọa đàm nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Đây là những hoạt động rất thiết thực và bổ ích đối với giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động  nhằm khơi dậy tinh thần học hỏi, tìm hiểu về chủ nghĩa yêu nước của công nhân, viên chức, lao động.

Giáo dục bằng nêu gương, lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động. Các đơn vị cần phải tích cực giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho công nhân, viên chức, lao động thông qua gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn xã hội.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động cả nước phát huy sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Kỹ năng nghề gồm chuyên môn tay nghề và các kỹ năng mềm (khả năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm, thái độ làm việc, tính kỷ luật...) là những yêu cầu quan trọng đối với công nhân, người lao động hiện nay. Việc phát huy khả năng, sức sáng tạo trong công nhân lao động được triển khai hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng sâu sát cơ sở, có những mô hình, cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Khơi dậy tiềm năng du lịch trải nghiệm

Vương Trần - Kim Anh |

Các tour du lịch vùng cao đang trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách nhờ các hoạt động trải nghiệm, khám phá đa dạng. Đặc biệt khi mùa hè tới, nhu cầu du lịch của du khách ngày càng tăng cao.

Người lao động cả nước phát huy sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Kỹ năng nghề gồm chuyên môn tay nghề và các kỹ năng mềm (khả năng giao tiếp, phối hợp làm việc nhóm, thái độ làm việc, tính kỷ luật...) là những yêu cầu quan trọng đối với công nhân, người lao động hiện nay. Việc phát huy khả năng, sức sáng tạo trong công nhân lao động được triển khai hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy giá trị tốt đẹp của các tôn giáo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng sâu sát cơ sở, có những mô hình, cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh thức khát vọng làm giàu: Khơi dậy tiềm năng du lịch trải nghiệm

Vương Trần - Kim Anh |

Các tour du lịch vùng cao đang trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách nhờ các hoạt động trải nghiệm, khám phá đa dạng. Đặc biệt khi mùa hè tới, nhu cầu du lịch của du khách ngày càng tăng cao.