Khánh Hòa sẽ số hóa 100% di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh

HỮU LONG |

Địa phương phấn đấu đến năm 2030, 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số.

Ngày 26.6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được ghi danh có trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê di tích được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số.

100% di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% các di vật, bảo vật quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, trong đó ưu tiên số hóa trên nền tảng số các hồ sơ tư liệu và các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị, có nhu cầu sử dụng cao tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa và 100% người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng nền tảng kỹ thuật số và thực hiện các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa; quản lý, vận hành và khai thác; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch nói trên.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm 180 bức ảnh về các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào

Theo TTXVN |

Ngày 23.6, triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” đã diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong kho tàng Di sản Văn hóa Thế giới

Song Minh |

Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là sự khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong kho tàng Di sản Văn hóa Thế giới.

Gian nan giữ và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoàng Lộc |

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 3 nghề thủ công truyền thống là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thế nhưng công tác lưu giữ và duy trì nghề truyền thống đang gặp nhiều khó khăn.

Triển lãm 180 bức ảnh về các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào

Theo TTXVN |

Ngày 23.6, triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” đã diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong kho tàng Di sản Văn hóa Thế giới

Song Minh |

Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là sự khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong kho tàng Di sản Văn hóa Thế giới.

Gian nan giữ và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoàng Lộc |

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 3 nghề thủ công truyền thống là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thế nhưng công tác lưu giữ và duy trì nghề truyền thống đang gặp nhiều khó khăn.