Thành phố Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn cơ sở

BÙI VĂN KHƯỚC |

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, triển khai xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 

Từ tháng 12.2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã lựa chọn 3 công đoàn cơ sở đại diện cho 3 khối (hành chính sự nghiệp, trường học và doanh nghiệp) để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Sau đại hội điểm, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị còn lại tổ chức đại hội. 

Kết quả, tính đến ngày 28.3.2023, đã có 150/172 công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo chất lượng và đúng phương án nhân sự theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Trong đó 100% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, trường học đã tổ chức xong đại hội, có 50/72 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức xong đại hội. Nhìn chung chất lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ này được nâng lên. 

Theo kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tập trung đôn đốc, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội xong trước ngày 10.4.2023. Đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 18,19.5.2023.

BÙI VĂN KHƯỚC
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mong mỏi được nghỉ hưu sớm

Trang Hà |

Giáo viên mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu sớm theo nguyện vọng, song "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ.

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp

MINH HẠNH |

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của người lao động, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

HÀ ANH |

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Để chào mừng đại hội, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phát động các phong trào thi đua rộng khắp để động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các khu công nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo viên mong mỏi được nghỉ hưu sớm

Trang Hà |

Giáo viên mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu sớm theo nguyện vọng, song "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ.

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp

MINH HẠNH |

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của người lao động, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

HÀ ANH |

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Để chào mừng đại hội, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phát động các phong trào thi đua rộng khắp để động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các khu công nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.