Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai sâu rộng, sáng tạo, góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Đoàn kết xây dựng quê hương Mê Linh đẹp giàu

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Phát huy truyền thống quý báu của ngành, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Mê Linh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đã chủ trì phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo," khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng dân cư cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai sâu rộng, sáng tạo, góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"...

Vận động người dân ủng hộ 6.400 ngày công, hiến hơn 100.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình công cộng. Nhờ vậy, huyện Mê Linh đã hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, 2/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau hơn 15 năm sáp nhập về Thủ đô Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Mê Linh đã quyên góp, vận động được 16,7 tỉ đồng đóng góp vào quỹ "Vì người nghèo", trợ giúp cho 866 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 12 tỉ đồng.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền cùng cấp tặng 25.700 suất quà trị giá hơn 6,7 tỉ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 5.300 lượt học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, người bị tai nạn, rủi ro, bệnh hiểm nghèo, người khó khăn đột xuất với số tiền trên 2,6 tỉ đồng…

Huyện Mê Linh trao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Đông
Huyện Mê Linh trao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Đông

Triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Có thể thấy, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Mê Linh đã huy động được sức mạnh của toàn dân, đưa các phong trào thi đua và cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Chất xúc tác đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục nỗ lực dấn thân, thực hiện tốt đường hướng gắn bó, “đồng hành với dân tộc”; làm “chất xúc tác” đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.