Nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Anh Thư |

Năm 2023, song song với việc mở thêm các thị trường mới thì việc nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng sẽ được chú trọng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý 4.2022 là 39.743 lao động.

Người lao động đi làm việc tại Nhật Bản là 15.436 người, Đài Loan (Trung Quốc) là 14.014 lao động. Bên cạnh đó, thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Hungary... cũng thu hút lao động Việt Nam sang làm việc.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.779 người, đạt 158,64% kế hoạch năm 2022. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết quý 4.2022 là 456 doanh nghiệp.

Hiện, Việt Nam cũng như hầu hết các nước đều có sự thay đổi chính sách thích ứng với dịch COVID-19 nhằm phục hồi kinh tế, thông qua việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Do đó, nhu cầu tiếp nhận lao động sẽ gia tăng. Đây là thời cơ thuận lợi để tăng cường đưa lao động đi làm việc ở các thị trường nước ngoài.

Năm 2023, song song với việc mở thêm các thị trường mới thì việc nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng sẽ được chú trọng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ đẩy mạnh công tác gắn kết giữa doanh nghiệp dịch vụ với các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc chuẩn bị, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động (về ngoại ngữ, tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật) đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động. Từ đó, tạo vị thế của người lao động ở nước ngoài, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động, cũng như phòng tránh tình trạng người lao động bị lạm dụng, cưỡng bức khi đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao nhận thức của người dân và xã hội, qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương cần có sự lồng ghép các chương trình, dự án để bảo đảm được thực hiện hiệu quả và phù hợp với từng địa phương. Chú trọng hỗ trợ công tác xóa đói, giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Mức thưởng Tết của lao động ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Bảo Hân |

Theo một số nhân viên làm trong ngành Công nghệ thông tin, tiền thưởng Tết của nhân viên thường là một tháng lương thứ 13 (gồm lương cứng và cộng thêm một phần hiệu suất công việc). 

Những sáng kiến của người lao động mang lại hàng nghìn tỉ đồng

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, giai đoạn 2017-2022, thông qua các phong trào do Tổng Công ty và Công đoàn phát động, tập thể người lao động PV Drilling đã thực hiện được trên 50 sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn có giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng.

Tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương cần có sự lồng ghép các chương trình, dự án để bảo đảm được thực hiện hiệu quả và phù hợp với từng địa phương. Chú trọng hỗ trợ công tác xóa đói, giảm nghèo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Mức thưởng Tết của lao động ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Bảo Hân |

Theo một số nhân viên làm trong ngành Công nghệ thông tin, tiền thưởng Tết của nhân viên thường là một tháng lương thứ 13 (gồm lương cứng và cộng thêm một phần hiệu suất công việc). 

Những sáng kiến của người lao động mang lại hàng nghìn tỉ đồng

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, giai đoạn 2017-2022, thông qua các phong trào do Tổng Công ty và Công đoàn phát động, tập thể người lao động PV Drilling đã thực hiện được trên 50 sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn có giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng.