Đoàn kết, chăm lo hơn nữa đời sống bà con kiều bào

PHẠM ĐÔNG |

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cho biết, sau nhiều năm hoạt động, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã đạt được nhiều thành công, góp phần giữ vững bản sắc dân tộc Việt Nam cho kiều bào tại châu Âu.

Lan tỏa thành công đến các cộng đồng người Việt ở các nước châu Âu 

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 8.8, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cho biết, hiện chi phí về nhà ở, tiêu dùng, sinh hoạt,… cho 1 người lao động Việt ở nước ngoài hiện nay tại châu Âu đang tăng lên 30%.

Tuy nhiên, với đức tính cần cù, chăm chỉ, thích ứng với tình hình đất nước ở nước sở tại, cộng đồng người Việt đang cùng nhau đồng hành vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt nổi lên như một tấm gương trong hỗ trợ nước sở tại phòng, chống dịch thông qua hoạt động may khẩu trang, nấu cơm từ thiện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã có những chia sẻ về hoạt động của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu khi phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa để giữ vững bản sắc dân tộc Việt Nam và tổ chức liên kết các hoạt động thể thao tại các nước châu Âu.

Ông Hoàng Đình Thắng mong muốn, những thành công của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc trong thời gian qua sẽ được lan tỏa đến các cộng đồng người Việt ở các nước châu Âu và nhận được sự ủng hộ của các cơ quan trong nước, đặc biệt là UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, sau khi được thành lập, đến nay mô hình tương tự như cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đang được triển khai tại các quốc gia như Hungary, Ba Lan, Slovakia, tuy nhiên quy mô cũng như sự thống nhất chưa được như ở Cộng hòa Séc.

Vì vậy, ông Hoàng Đình Thắng mong muốn Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trở thành thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, qua đó phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, chăm lo đến đời sống của bà con kiều bào tại các nước châu Âu.

Đặc biệt tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu dự kiến được tổ chức vào tháng 10.2022 sắp tới.

Tôn vinh tương xứng đối với tấm gương điển hình

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho rằng, nửa nhiệm kỳ vừa qua, vị thế và uy tín của Mặt trận đã được nâng lên, niềm tin của nhân dân và chính quyền đối với Mặt trận ngày càng được nâng cao. Với vị thế như vậy, tiếng nói của Mặt trận càng được coi trọng, phương thức hoạt động của Mặt trận ngày càng hiệu quả.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, bên cạnh việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2017 – 2022, cần bổ sung thêm cán bộ Mặt trận tại Trung ương và các tỉnh, thành phố, quận, huyện,... bởi còn rất nhiều tấm gương điển hình nhưng chưa được tôn vinh tương xứng đối với những cống hiến đó.

Về dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, với cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, MTTQ thành phố Hà Nội đã thực hiện xong. Căn cứ vào Quy định 212 của Ban Bí thư và hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định để phê duyệt chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, chuẩn hóa chức danh của cán bộ Mặt trận đến tận cơ sở. Việc này rất cần thiết, thể hiện được tính chuyên nghiệp về tổ chức của một cơ quan, đơn vị.

Về nội dung dự thảo Đề án này, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, quan trọng nhất là làm rõ chức năng nhiệm vụ của các ban, đơn vị, quy định rõ nội hàm, nội dung, nhiệm vụ chức năng sẽ truyền tải được yêu cầu đặt ra đối với công việc.

Đồng thời, Đề án cần chuẩn hóa được tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với vị trí việc làm; UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, bởi đây là điều cốt lõi nhất trong thực hiện đầy đủ về bộ máy tổ chức, chuẩn hóa chức danh, vị trí việc làm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2022

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 8.8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 13, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh về 9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: "Chìa khóa" tăng năng suất lao động

PHẠM ĐÔNG |

Nhờ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất đã giúp cho các đơn vị thuộc Công ty Tuyển Than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Việt Nam tăng năng suất lao động, thu nhập của người lao động được cải thiện, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2022

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 8.8, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 13, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh về 9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật: "Chìa khóa" tăng năng suất lao động

PHẠM ĐÔNG |

Nhờ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất đã giúp cho các đơn vị thuộc Công ty Tuyển Than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Việt Nam tăng năng suất lao động, thu nhập của người lao động được cải thiện, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.