Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm

HÀ ANH |

Hiện nay, các cấp công đoàn đang đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Cần khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị của sáng kiến

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, trong năm 2022 và 2023, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh phấn đấu đóng góp tối thiểu 10.000 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn. 

Theo đó, giai đoạn 1: Từ ngày 1.9.2021 đến 31.5.2022, phấn đấu đạt tối thiểu 3.000 sáng kiến; giai đoạn 2: Từ ngày 1.6.2022 đến 1.9.2023, phấn đấu đạt tối thiểu 7.000 sáng kiến. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đề ra giải pháp như ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó, có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn cho tác giả sáng kiến có hiệu quả.

Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia chương trình. 

Công đoàn các cấp trong tỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành mục tiêu “1 triệu sáng kiến” chung của chương trình và chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh đề ra.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Tại Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh vừa  đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc tích cực thực hiện chương trình.

Trước đó, ngày 29.12.2021, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch số 128/KH-LĐLĐ về thực hiện chương trình. Tuy nhiên, tính đến nay số lượng sáng kiến được đăng ký trên phần mềm trực tuyến còn thấp so với mục tiêu mặc dù đã hết hơn 1/2  thời gian của giai đoạn 1; có nhiều đơn vị còn chưa đăng ký được sáng kiến nào trên phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐVN.

Bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo đúng tiến độ, đạt số lượng và chất lượng các sáng kiến tham gia và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đề nghị Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã; công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung quyết liệt triển khai thực hiện chương trình trong các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn  đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đăng ký và chỉ tiêu theo Quyết định số 635/QĐ-LĐLĐ ngày 18.2.2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó xác định chỉ tiêu phấn đấu 10%  trở lên đoàn viên, cán bộ công đoàn; công chức, viên chức, người lao động thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã; công đoàn ngành; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có sáng kiến tham gia chương trình.

“Đặc biệt, các cấp công đoàn cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai chương trình từ xây dựng kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong cách thức thực hiện, quyết liệt trong chỉ đạo và đôn đốc các công đoàn cơ sở, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của chương trình. Phấn đấu đến hết 31.5.2022, đoàn viên công đoàn tỉnh Thái Nguyên có trên 5.000 sáng kiến đạt hiệu quả đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình” - bà Hoàng Thu Hằng nhấn mạnh. 

Theo ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hưởng ứng chương trình, Công đoàn Tổng Công ty đặt mục tiêu đạt 1.800 sáng kiến sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống và đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 1.9.2021 đến hết tháng 5.2022): Phấn đấu có 600 sáng kiến nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022

Giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023): Phấn đấu có 1.200 sáng kiến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

“Với phương châm đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, đoàn viên các cấp công đoàn, lần này Công đoàn Tổng Công ty thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn cho từng công đoàn cơ sở nhằm phấn đấu số lượng sáng kiến đạt 10% tổng số đoàn viên công đoàn. Đây sẽ là chỉ tiêu quan trọng trong xét thi đua khen thưởng cho các CĐCS năm 2022, 2023” - ông Lê Phan Linh cho hay.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Tăng sức “tự đề kháng” cho CNLĐ trước sự chống phá của thế lực thù địch

Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc tăng sức “tự đề kháng” cho công nhân lao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước những vấn đề, sự kiện chính trị - xã hội có tính quan trọng, nổi cộm.

Phát huy sức mạnh toàn dân quản lý, bảo vệ biên giới

Quang Việt - Vi Toàn |

Trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, đồng bào các dân tộc tại Lạng Sơn là một bộ phận quan trọng, trực tiếp, có sức mạnh to lớn. 

Xây dựng đội ngũ công nhân giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa

Phạm Đông |

Nước ta ta xác định sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp hiện nay là việc làm rất quan trọng.

Tăng sức “tự đề kháng” cho CNLĐ trước sự chống phá của thế lực thù địch

Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc tăng sức “tự đề kháng” cho công nhân lao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước những vấn đề, sự kiện chính trị - xã hội có tính quan trọng, nổi cộm.

Phát huy sức mạnh toàn dân quản lý, bảo vệ biên giới

Quang Việt - Vi Toàn |

Trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, đồng bào các dân tộc tại Lạng Sơn là một bộ phận quan trọng, trực tiếp, có sức mạnh to lớn. 

Xây dựng đội ngũ công nhân giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa

Phạm Đông |

Nước ta ta xác định sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp hiện nay là việc làm rất quan trọng.