Bắc Giang biểu dương 45 điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số năm 2022

Thanh Hà |

Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 ở Bắc Giang.

TTXVN đưa tin, ngày 25.10, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2022. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 trên các lĩnh vực, ngành nghề, trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, làm kinh tế giỏi...

Có thể kể đến như: ông Hoàng Văn Quyền, dân tộc Tày, Trưởng thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, hiến hơn 20 m2 đất thổ cư để mở rộng đường trục chính của thôn. Các hộ trong thôn đã làm theo ông, hiến 900 m2 đất thổ cư làm 6,6 km đường giao thông rộng 3,5 m. Hay, ông Hoàng Văn Thành, dân tộc Nùng, hội viên Hội Nông dân xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, làm giàu từ cây chè, tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân tộc, cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi...

Bên cạnh đó, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi ngày càng phát triển rộng khắp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những người còn khó khăn trong cộng đồng các dân tộc.

Bắc Giang có 45 dân tộc thiểu số với hơn 257.000 người (chiếm 14,26% dân số), tập trung nhiều ở các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Các phong trào thi đua trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi luôn được các cấp, ngành quan tâm phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Các phong trào thi đua đổi mới về hình thức, nội dung, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc.

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của đồng bào các dân tộc.

Giai đoạn 2016 - 2020, từ các nguồn vốn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Bắc Giang được đầu tư gần 646 tỉ đồng phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn có những thay đổi căn bản, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm sâu, trong đó hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 7,63%/năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

HỮU CHÁNH |

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực, tích cực. Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của đồng bào cũng đã tạo ra diện mạo mới ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó của Lạng Sơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu tiêu biểu cho tinh hoa dân tộc Việt Nam

Thanh Hà |

Di sản của Bác Hồ chính là nguồn cảm hứng cho những giá trị phổ quát tốt đẹp của nhân loại, nhà sử học Alain Russio - tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận định. 

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng dự án trên gồm: phụ nữ và trẻ em gái tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội; ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình...

Lạng Sơn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

HỮU CHÁNH |

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực, tích cực. Sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của đồng bào cũng đã tạo ra diện mạo mới ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó của Lạng Sơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình mẫu tiêu biểu cho tinh hoa dân tộc Việt Nam

Thanh Hà |

Di sản của Bác Hồ chính là nguồn cảm hứng cho những giá trị phổ quát tốt đẹp của nhân loại, nhà sử học Alain Russio - tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận định. 

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Theo kế hoạch, đối tượng thụ hưởng dự án trên gồm: phụ nữ và trẻ em gái tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội; ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình...