Quyền trẻ em

Chung sức bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Song Minh |

Khi nhiều người cùng làm về trẻ em, mỗi một gia đình làm tốt công tác bảo vệ trẻ em, trẻ em sẽ được bảo vệ, thực hiện quyền của mình tốt nhất.

UNICEF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền trẻ em

Thanh Hà |

Giám đốc Điều hành UNICEF đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong chăm sóc và bảo đảm các quyền của trẻ em, khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian tới.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền trẻ em

Thanh Hà |

Sự tham gia nghiêm túc của Việt Nam trong cơ chế đối thoại của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc thể hiện việc Việt Nam đã thực hiện một cách có trách nhiệm nghĩa vụ của một quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.