Thực hiện bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Lai Châu

Anh Vũ |

Việc thực hiện Luật Bình đẳng giới đã mang lại những đổi mới tích cực, đặc biệt là trong vấn đề vị thế và vai trò của phụ nữ. Những thành công này không chỉ giảm bạo lực và xâm hại với phụ nữ dân tộc thiểu số mà còn đẩy lùi những tập tục lạc hậu, mở ra hướng phát triển mới cho cộng đồng

Lai Châu là một tỉnh nằm ở vùng biên giới với 20 dân tộc sinh sống, trong đó có hơn 84% dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra nhiệm vụ chính trị quan trọng với công tác bình đẳng giới.

Tính đến nay, tỉnh đã triển khai gần 1.670 hội nghị với hơn 1,3 triệu người tham gia, cấp phát hơn 900 cuốn thông tin và tài liệu hỏi đáp tuyên truyền. Điều này là một bước quan trọng để rút ngắn khoảng cách giới và nâng cao vai trò của phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm chủ đạo trong việc nâng cao kiến thức và tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào nguồn lực xã hội. Đặc biệt, họ tập trung vào các khu vực đặc biệt khó khăn như vùng biên giới và nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù.

Việc cụ thể hóa Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu để thúc đẩy hoạt động nâng cao kiến thức và năng lực về bình đẳng giới đang được nhấn mạnh tại địa phương. Công tác này không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin mà còn nhắc nhở về phòng ngừa bạo lực và trang bị kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình.

Những phụ nữ ở vùng cao, biên giới, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, và những trường hợp độc thân, mang thai và nuôi con nhỏ luôn được quan tâm, chăm sóc kịp thời.

Những đề án của Chính phủ như "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số" và "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" đều được triển khai hiệu quả.

Từ các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Lai Châu xuất hiện nhiều gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Anh Vũ
Từ các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Lai Châu xuất hiện nhiều gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Anh Vũ

Tính đến nay, hỗ trợ của tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng kể. Theo đó, có 8.593 đối tượng khuyết tật nữ được hỗ trợ với kinh phí hơn 48 tỉ đồng, đồng thời tạo việc làm cho 23.027 lao động nữ. Đặc biệt, sự tập trung vào đào tạo và bổ nhiệm cán bộ nữ đã đạt tỉ lệ cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể của tỉnh.

Toàn tỉnh có 11.100 cán bộ nữ, chiếm 57,86% cán bộ toàn tỉnh; trong đó cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số chiếm 35,34% tổng số cán bộ nữ; 42 cán bộ nữ đảm nhiệm chức vụ chủ chốt ở các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 314 đồng chí là giám đốc công ty, doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã.

Từ các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Lai Châu xuất hiện nhiều gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm vươn lên phát triển kinh tế; hỗ trợ thành lập 14 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 131 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; toàn tỉnh có 18 chủ thể có sản phẩm OCOP - Những sản vật mang nặng giá trị văn hóa.

Ngoài ra, những gương phụ nữ thành công trong việc phát triển kinh tế và khởi nghiệp đã mở đường cho những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Nhiều phụ nữ ở vùng biên giới, nơi khó khăn và bất bình đẳng còn nhiều, đã dám nghĩ, dám làm và thành công trong việc vươn lên thoát nghèo, làm chủ kinh tế gia đình.

Mặc dù đã đạt được những thành công đáng kể, công tác phụ nữ tại Lai Châu vẫn còn nhiều thách thức. Cần có sự đồng bộ trong triển khai Luật Bình Đẳng Giới và đảm bảo rằng mọi đơn vị, địa phương đều thực hiện nhanh chóng. Việc giảm tỷ lệ nữ thiếu việc làm, cũng như tăng kiến thức về chăm sóc sức khỏe gia đình, đều là những mục tiêu cần hướng tới trong tương lai.

Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến, và giáo dục pháp luật về bình đẳng giới. Đồng thời, việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên sẽ được chú trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các cấp Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của hội viên, đặc biệt là những người ở vùng biên giới và dân tộc thiểu số, để kịp thời giải quyết mọi khó khăn và thách thức.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an cơ sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới.

Tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thanh Hà |

Các thầy cô đã, đang và sẽ tiếp tục tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc nói chung, giáo dục đào tạo nói riêng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Gìn giữ, phát huy truyền thống với tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc

Anh Vũ |

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an cơ sở lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới.

Tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thanh Hà |

Các thầy cô đã, đang và sẽ tiếp tục tô thêm bức tranh tươi đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc nói chung, giáo dục đào tạo nói riêng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Gìn giữ, phát huy truyền thống với tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc

Anh Vũ |

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.