Đề xuất con của người lao động làm việc ở các cụm công nghiệp có trợ cấp

HƯNG THƠ |

Trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại các cụm công nghiệp học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập, tư thục ở tỉnh Quảng Trị hiện không được hưởng trợ cấp.

Ông Võ Thế Sinh, Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú (Cụm Công nghiệp Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại công ty ông học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập, tư thục hiện không được hưởng trợ cấp gì.

Trong lúc đó, Chính phủ có Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Để hỗ trợ cho công nhân, người lao động ở công ty, ông Võ Thế Sinh cho rằng cần mở rộng đối tượng được hưởng chính sách đối với trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc trong các cụm công nghiệp (không chỉ khu công nghiệp) học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã tiến hành khảo sát, lấy số liệu ở thành phố Đông Hà, huyện Hướng Hóa, huyện Gio Linh và Hải Lăng có khu công nghiệp. Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tại thời điểm 2021, số trẻ và giáo viên tại nhóm/lớp chưa đảm bảo tỉ lệ theo quy định tại Nghị định 105.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi, khảo sát và tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết khi các đối tượng tại nghị định đảm bảo các yêu cầu.

Đối với đề xuất của ông Võ Thế Sinh, đã được chuyển đến Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, giải quyết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam

KIỀU VŨ |

Sáng 17.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam”.

Trên 3.240 lượt sáng kiến qua các phong trào thi đua do LĐLĐ phát động

MINH HẠNH |

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động, hàng trăm đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Khánh Minh |

Chính sách nhất quán của Việt Nam là đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo, được quy định trong Hiến pháp và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam

KIỀU VŨ |

Sáng 17.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam”.

Trên 3.240 lượt sáng kiến qua các phong trào thi đua do LĐLĐ phát động

MINH HẠNH |

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động, hàng trăm đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Khánh Minh |

Chính sách nhất quán của Việt Nam là đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo, được quy định trong Hiến pháp và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.