Chiến lược nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

Hải Anh |

Đến năm 2025, An Giang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm dần số xã, ấp đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống và nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, TTXVN đưa tin.

Để đạt được các mục tiêu, thời gian tới An Giang sẽ xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng tới phát triển bền vững và thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về phát triển nguồn nhân lực, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao để làm đầu mối dẫn dắt, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong tổ chức sản xuất, quản lý xã hội; phát triển nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, kết hợp với phát huy các tri thức bản địa và kinh nghiệm sống, sản xuất của đồng bào trong phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn xã hội.

“An Giang sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế, dân số có chất lượng cho đồng bào; giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Trần Anh Thư cho biết.

Tỉnh An Giang sẽ có cơ chế để phụ nữ người dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu và các dịch vụ tư vấn về hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025; có 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

An Giang sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100%, học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 100%, học sinh Trung học Cơ sở đi học đúng độ tuổi đạt trên 90%, học sinh Trung học Phổ thông đi học đúng độ tuổi đạt 90%; đồng bào dân tộc thiểu số từ 15 - 60 tuổi đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 90%.

Đặc biệt, đến năm 2025, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang tham gia bảo hiểm y tế; 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2030, thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả tỉnh; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Cơ bản không còn các xã, ấp đặc biệt khó khăn; trên 90% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Cuối năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số ở An Giang biết làm các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ. Tỉnh xóa tình trạng nhà ở đơn sơ, nhà thiếu kiên cố; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái và giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tầm nhìn đến năm 2045, An Giang cơ bản không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Các xã, ấp, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 29 dân tộc sinh sống. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số còn 28 dân tộc thiểu số với 119.219 người, 28.481 hộ, chiếm 5,26% dân số toàn tỉnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Vận động trên 175 tỉ đồng quỹ “vì người nghèo”

PHẠM ĐÔNG |

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh An Giang đã phối hợp với các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và các tầng lớp nhân dân tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Kết quả, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá trên 175 tỉ đồng.

Chàng điều dưỡng nhiều sáng kiến tại An Giang

Anh Vũ |

Trần Trí Thoại đã trở thành một cái tên quen thuộc với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (nay được tách thành Bệnh viện Sản - Nhi An Giang) nhờ những sáng kiến của mình.

Mô hình “3 An” tại An Giang: Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

Anh Vũ |

Để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn An Giang đã đưa ra một mô hình kết hợp giữa ba bên “Công đoàn - Người lao động - Doanh nghiệp” để đem đến “An tâm, an toàn, an ninh” cho người lao động và chủ doanh nghiệp qua mô hình “3 an".

An Giang: Vận động trên 175 tỉ đồng quỹ “vì người nghèo”

PHẠM ĐÔNG |

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh An Giang đã phối hợp với các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và các tầng lớp nhân dân tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Kết quả, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền với tổng trị giá trên 175 tỉ đồng.

Chàng điều dưỡng nhiều sáng kiến tại An Giang

Anh Vũ |

Trần Trí Thoại đã trở thành một cái tên quen thuộc với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (nay được tách thành Bệnh viện Sản - Nhi An Giang) nhờ những sáng kiến của mình.

Mô hình “3 An” tại An Giang: Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

Anh Vũ |

Để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn An Giang đã đưa ra một mô hình kết hợp giữa ba bên “Công đoàn - Người lao động - Doanh nghiệp” để đem đến “An tâm, an toàn, an ninh” cho người lao động và chủ doanh nghiệp qua mô hình “3 an".