Mục tiêu giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo của Bình Phước

Thanh Hà |

Tỉnh Bình Phước đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế giúp đồng bào thoát nghèo bền vững.

Theo TTXVN, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó, tỉnh tiếp tục đưa ra các mục tiêu cụ thể về công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở cho 431 hộ và sửa chữa nhà ở cho 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung với 4 công trình. 

Bình Phước tiếp tục đầu tư các dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc, biên giới và những nơi cần thiết; phấn đấu có trên 70% thôn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư; xây dựng vùng nguyên liệu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các tổ hợp tác, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2023, Bình Phước tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn...

Trước đó, năm 2019, Tỉnh ủy Bình Phước đề ra Chương trình mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2019-2022 Bình Phước đã hỗ trợ trên 386 tỉ đồng giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.

Kết quả sau 4 năm (2019-2022), toàn tỉnh giảm 5.198 hộ nghèo dân tộc thiểu số, đạt 129,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra là mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Đầu năm 2022, trên địa bàn Bình Phước có 4.870 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 2.820 hộ. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã thoát được 2.481 hộ nghèo, đạt 115% so với kế hoạch. Trong đó đã giảm được 1.166 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (đạt 115%).

Bình Phước có ba huyện biên giới gồm: Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh với 15 xã tiếp giáp ba tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Dân số của địa phương có hơn 1 triệu người; trong đó gần 20% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đan xen trên địa bàn, tập trung chủ yếu ở địa bàn giáp Tây Nguyên, biên giới.

Hiện nay, Bình Phước còn 2.879 hộ nghèo, chiếm 1,03% trên tổng số hộ dân, trong đó có 1.696 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 58,7% tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Sơn La: Mỗi năm hỗ trợ hàng nghìn đoàn viên

KHÁNH LINH |

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Sơn La đã vượt qua khó khăn, chăm lo tốt hơn cho đời sống công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ Hải Phòng: Phối hợp nắm bắt tâm tư, bảo vệ quyền, lợi ích nữ CNVCLĐ

MAI HƯƠNG |

Sáng 14.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Công đoàn Nam Định chi trên 62 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã trích một phần kinh phí hoạt động và vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Sơn La: Mỗi năm hỗ trợ hàng nghìn đoàn viên

KHÁNH LINH |

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Sơn La đã vượt qua khó khăn, chăm lo tốt hơn cho đời sống công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ Hải Phòng: Phối hợp nắm bắt tâm tư, bảo vệ quyền, lợi ích nữ CNVCLĐ

MAI HƯƠNG |

Sáng 14.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Công đoàn Nam Định chi trên 62 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đã trích một phần kinh phí hoạt động và vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí thăm, tặng quà đoàn viên và người lao động.