Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục gắn việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương...

20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 19.10, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 (Ngày hội); biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023.

Từ năm 2003 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai tốt Ngày hội.

20 năm qua, nhờ có tinh thần đoàn kết, toàn tỉnh đã huy động hàng trăm tỉ đồng, hàng triệu ngày công để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 3 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2020.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 83/139 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 19/139 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 93 KDC NTM kiểu mẫu. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%. Quỹ Vì người nghèo các cấp tiếp nhận ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân gần 300 tỉ đồng...

Phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được triển khai đồng bộ, thống nhất và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Giai đoạn 2018-2022, toàn tỉnh có 55.967 lượt gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý trong việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội ở KDC; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ, trong đó có phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”; chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó có giá trị gia đình Việt Nam.

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023: Ảnh: Phạm Đông
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023: Ảnh: Phạm Đông

Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thời gian qua đã tổ chức ngày hội và phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Để việc tổ chức ngày hội thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội ở KDC.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp triển khai các hoạt động trong dịp Ngày hội; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tham gia Ngày hội.

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của ngày hội bằng nhiều hình thức.

Gắn việc tổ chức Ngày hội với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là nâng cao chất lượng thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở KDC; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức ngày hội. Phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của nhân dân trong tổ chức ngày hội.

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương đang sinh sống, công tác, làm việc ở ngoài địa phương hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực.

MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác gia đình; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; mỗi thành viên trong các gia đình là tấm gương sáng trong lao động, học tập, công tác và ở KDC.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2003-2023.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng giấy khen 93 gia đình đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" tiêu biểu tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đoàn kết toàn dân tộc, động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước

PHẠM ĐÔNG |

TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định, lịch sử đã chứng minh đoàn kết là sức mạnh, việc tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển quê hương

Song Minh |

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua.

Đoàn kết toàn dân tộc, động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước

PHẠM ĐÔNG |

TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định, lịch sử đã chứng minh đoàn kết là sức mạnh, việc tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Dựa vào dân, lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển quê hương

Song Minh |

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua.