Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ái Vân |

Đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 22.9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã hiệp thương thông qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 93 người. Linh mục Phan Đình Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ mới cùng với các vị chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo trong thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa đạo và đời; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới...

Ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo; kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; động viên đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”; tăng cường vận động, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do đồng bào Công giáo khởi xướng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa; quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra; nhất là trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào đạo Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết lương - giáo, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm...

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã thực hiện rất tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo; hướng dẫn các giáo xứ tổ chức hoạt động tôn giáo, sinh hoạt lễ hội, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng đẹp, khang trang; việc phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm các chức sắc, chức việc được thực hiện theo đúng quy định.

Đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các hoạt động từ thiện.

Thành phố Cần Thơ có gần 100 nghìn đồng bào Công giáo, 80 linh mục, trong đó nhiều người có học hàm, học vị cao, luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lao động, cần cù và giàu lòng nhân ái…

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động lo mức lương hưu thấp

QUẾ CHI |

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) chỉ dựa trên mức lương cơ bản và một số khoản phụ cấp (không đầy đủ tiền lương theo quy định), nhiều người lao động lo ngại khi về hưu họ sẽ chỉ được nhận mức lương hưu thấp. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp cần đóng BHXH đúng, đủ tiền lương.

Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31.12.2023

KIỀU VŨ |

Theo Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31.12.2023.

Lương tháng 13 bị loại khỏi chi phí, doanh nghiệp mong ngành Thuế xem xét

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nên quan tâm, xem xét chi phí tiền công cho người học việc, chi phí lương tháng 13 của các doanh nghiệp dệt may là hợp lý, được đưa vào chi phí, hạch toán tài chính cho doanh nghiệp.

Người lao động lo mức lương hưu thấp

QUẾ CHI |

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) chỉ dựa trên mức lương cơ bản và một số khoản phụ cấp (không đầy đủ tiền lương theo quy định), nhiều người lao động lo ngại khi về hưu họ sẽ chỉ được nhận mức lương hưu thấp. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp cần đóng BHXH đúng, đủ tiền lương.

Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31.12.2023

KIỀU VŨ |

Theo Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31.12.2023.

Lương tháng 13 bị loại khỏi chi phí, doanh nghiệp mong ngành Thuế xem xét

HƯNG THƠ |

Doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nên quan tâm, xem xét chi phí tiền công cho người học việc, chi phí lương tháng 13 của các doanh nghiệp dệt may là hợp lý, được đưa vào chi phí, hạch toán tài chính cho doanh nghiệp.