Đoàn kết để hùng mạnh, phát triển kinh tế - xã hội từ phát huy nội lực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực để phát triển đất nước.

Những thành công sau 20 năm tổ chức

Từ năm 2003 đến 2023, toàn TP Hà Nội đã có 89.485 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; 78.903 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội; 4.385 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức ngày hội, 9.978 nhà Đại đoàn kết được xây mới, 3.940 nhà Đại đoàn kết được sửa chữa, 5.878 nhà Đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội...

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Nối tiếp truyền thống và sức mạnh này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì vẫn đang tiếp tục nỗ lực thực hiện ngày một tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Tương Chúc nằm ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong những năm qua, nhân dân trong thôn luôn tích cực tham gia phát triển các ngành nghề, dịch vụ để nâng cao thu nhập và đời sống. Nhờ đó, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bà Vũ Thị Sao - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tương Chúc cho biết, đời sống nhân dân thôn từng bước ổn định. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng/người/năm, số hộ khá và giàu chiếm 47,3%, số hộ trung bình chiếm 52,7%.

Cùng với phát triển kinh tế, hằng năm, Ban Công tác Mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử của thành phố.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa, đóng góp kinh phí xây dựng công trình phúc lợi công cộng được đẩy mạnh. Năm 2023, thôn đã đăng ký 3 công trình, phần việc, đến nay 100% công trình đã được thực hiện với kinh phí xã hội hóa trên 4,6 tỉ đồng, được nhân dân đồng thuận ủng hộ cao.

Cũng tại thôn Thượng, xã Thanh Liệt, trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã không ngừng đổi mới, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Bởi vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm. Thôn không có hộ cận nghèo.

Cùng với đó, nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, 11 năm liền giữ vững danh hiệu văn hoá; 98% gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác an sinh xã hội trong thôn được đảm bảo.

Hằng năm, Mặt trận các cấp huyện Thanh Trì đã đề ra chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử. Ảnh: Phạm Đông
Hằng năm, Mặt trận các cấp huyện Thanh Trì đã đề ra chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử. Ảnh: Phạm Đông

Phát huy sức mạnh nội lực để phát triển đất nước

Ông Nguyễn Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho tổ chức mặt trận, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sự ra đời của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực để phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đề nghị, Ban Công tác Mặt trận các thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, sát dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia giám sát thực hiện luật dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng các công trình công cộng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Giữ vững thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư đoàn kết phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Huy Toàn cũng đề nghị cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đề án phát triển xã thành phường, huyện thành quận.

Tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, tới đây cần phải chăm lo Tết cho nhân dân với phương châm “Mọi nhà, mọi người đều có Tết”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại thôn Chợ Rủn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Gìn giữ, phát huy truyền thống với tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc

Anh Vũ |

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng

Thanh Hà |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 18.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại thôn Chợ Rủn, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Gìn giữ, phát huy truyền thống với tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc

Anh Vũ |

Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng

Thanh Hà |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.