Trên 80% người lao động Nam Định quan tâm tìm hiểu pháp luật lao động

Anh Vũ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định luôn quan tâm, trú trọng tới hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động.

Theo bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, hằng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đều ban hành Kế hoạch về tổ chức tư vấn pháp luật lưu động cho người lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông người lao động; thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 25 hội nghị tư vấn pháp luật lưu động cho 3.490 người lao động. 

“Thông qua các đợt tư vấn và khảo sát nhu cầu tư vấn pháp luật cho thấy, phần lớn (trên 80%) người lao động quan tâm tìm hiểu về pháp luật lao động và nhu cầu đời sống văn hóa của người lao động rất cần thiết”. 

Công tác tư vấn pháp luật cho người lao động được các cấp công đoàn tỉnh tổ chức bằng nhiều hình thức như tư vấn gián tiếp hoặc bằng các hình thức tuyên truyền tại nơi làm việc, qua đó giúp CNVCLĐ hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia quan hệ lao động. Kết quả, văn phòng tư vấn pháp luật đã tư vấn trực tiếp cho 571 lượt người về pháp luật lao động, luật công đoàn, luật BHXH; tư vấn gián tiếp cho 570 lượt người.  

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh: Từ Tân Trào đến quảng trường Ba Đình lịch sử

Văn Tùng |

Từ căn cứ địa cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) những chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định. Trong đó có Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (8.1945) để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước với đỉnh cao là sự thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Học Bác Hồ về trọng dụng người tài kiến quốc trong bối cảnh mới

Vương Trần thực hiện |

Trong những ngày đầu giành được chính quyền cách mạng, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vấn đề “kiến quốc” là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, đòi hỏi phải tập hợp được những người có đức, có tài cùng “gánh vác” việc nước. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư tưởng hòa hợp, thân dân trong thu hút và trọng dụng nhân tài. 

Người dân Phú Quốc đi tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lo ngại biến thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở TP Phú Quốc mỗi buổi có hàng trăm người, tăng mạnh so với những đợt trước.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh: Từ Tân Trào đến quảng trường Ba Đình lịch sử

Văn Tùng |

Từ căn cứ địa cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) những chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định. Trong đó có Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (8.1945) để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước với đỉnh cao là sự thành công của Cách mạng Tháng Tám.

Học Bác Hồ về trọng dụng người tài kiến quốc trong bối cảnh mới

Vương Trần thực hiện |

Trong những ngày đầu giành được chính quyền cách mạng, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vấn đề “kiến quốc” là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, đòi hỏi phải tập hợp được những người có đức, có tài cùng “gánh vác” việc nước. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư tưởng hòa hợp, thân dân trong thu hút và trọng dụng nhân tài. 

Người dân Phú Quốc đi tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lo ngại biến thể

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở TP Phú Quốc mỗi buổi có hàng trăm người, tăng mạnh so với những đợt trước.