Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Ngày 2.11, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã ra mắt với 17 thành viên, là những cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng cho biết, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương ra mắt nhằm tăng cường, bồi dưỡng cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên, từ đó tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các lý tưởng sai trái, thù địch trong tình hình mới.

"Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn các cấp, tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua đã cho thấy, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả và toàn diện các mặt công tác giáo dục của Đoàn, thì việc xây dựng và phát triển các lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt, đủ mạnh có nghiệp vụ, kỹ năng công tác tốt có trình độ lý luận chính trị cao là một việc làm rất cần thiết, đây là mô hình hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên", ông Tùng nói.

Cũng theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối quyết định thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối các cơ quan Trung ương với 17 đồng chí thành viên, là những cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận chính trị, được giới thiệu, lựa chọn trong các cơ sở đoàn thuộc khối.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ban Thường vụ Đoàn Khối mong muốn thông qua hoạt động của câu lạc bộ sẽ góp phần giáo dục lý luận cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên giai đoạn hiện nay.

Đồng thời phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong việc tích cực tham gia hoạt động bảo vệ nền tảng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

"Việc ra mắt câu lạc bộ chỉ là sự khởi đầu cho một quá trình mới; điều quan trọng là phải làm sao cho hoạt động câu lạc bộ ngày càng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả", ông Tùng nói và đề nghị, ban chủ nhiệm câu lạc bộ khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình hoạt động hằng năm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, ban chủ nhiệm câu lạc bộ cần chú trọng vào việc xây dựng, lựa chọn các nội dung hoạt động, sinh hoạt, coi đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả câu lạc bộ.

Các nội dung sinh hoạt ngoài việc cập nhật đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức đoàn các cấp, thì phải chú ý đến tính đa dạng, hấp dẫn gần gũi với thanh niên; trong sinh hoạt tránh thông tin một chiều, cần chú trọng việc trao đổi nhằm thống nhất các vấn đề và hành động của tổ chức đoàn viên thanh niên.

Thứ hai, ban chủ nhiệm cần phải duy trì nề nếp, việc sinh hoạt theo chương trình hoạt động đã đề ra, đa dạng hoá các hình thức, không gian sinh hoạt, chú trọng việc phát huy vai trò của từng thành viên trong đăng cai, đề xuất và chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Thứ ba, từ thực tiễn hoạt động, ban chủ nhiệm cần chủ động đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Đoàn Khối các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về ý thức học tập suốt đời

QUỲNH TRANG |

Chiều 12.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Chăm lo đời sống đoàn viên - chìa khóa nâng cao vị thế của Công đoàn

NGUYÊN ANH |

Tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc của NLĐ tiếp tục được quan tâm cải thiện, chất lượng bữa ăn ca tăng lên đáng kể, nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và rất nhiều chương trình phúc lợi khác đã được Công đoàn Kiên Giang thực hiện rất tốt trong nhiệm kỳ qua.

Phong trào thi đua yêu nước thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên

PHẠM ĐÔNG |

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về ý thức học tập suốt đời

QUỲNH TRANG |

Chiều 12.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Chăm lo đời sống đoàn viên - chìa khóa nâng cao vị thế của Công đoàn

NGUYÊN ANH |

Tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc của NLĐ tiếp tục được quan tâm cải thiện, chất lượng bữa ăn ca tăng lên đáng kể, nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và rất nhiều chương trình phúc lợi khác đã được Công đoàn Kiên Giang thực hiện rất tốt trong nhiệm kỳ qua.