Dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Việc đầu tư, dành nhiều nguồn lực đã góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Từ đó thu hẹp dần, tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Bố trí 983 tỉ đồng phát triển cơ sở hạ tầng

Sáng 12.7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. 

Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, Ban Dân tộc thành phố đã tham mưu triển khai kế hoạch của UBND thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Đến nay, thành phố đã bố trí 983 tỉ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo kế hoạch. 

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, thu hẹp dần tiến tới không còn khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; công tác nắm tình hình địa bàn, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố được thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. 

Trong thời gian còn lại của năm 2022, Ban Dân tộc thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Trung ương và thành phố, bảo đảm đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ hằng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc…

Triển khai Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố cho biết, kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ đột phá, 9 nhiệm vụ chủ yếu và 4 nhóm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc…

Cần có chính sách đặc thù, phù hợp

Sau khi nghe các báo cáo và tham luận của các đơn vị, địa phương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó nổi bật là những chính sách, nguồn lực đầu tư của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. 

“So với các địa phương khác, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô đã có mức sống tương đối tốt”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh.

Lưu ý một số vấn đề, ông Hầu A Lềnh cho rằng, thu hẹp khoảng cách không đơn thuần về kinh tế mà cả về mức sống, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu…, từ đó, cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thủ đô. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với trình độ, nhận thức của đồng bào dân tộc, miền núi; động viên, khuyến khích nhân dân phát huy thế mạnh, khơi dậy ý thức tự vươn lên; tiếp tục rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi…

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, thành phố đã, đang dành nguồn lực không nhỏ để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa mức sống, thu nhập của nhân dân vùng dân tộc, miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn khu vực ngoại thành Hà Nội.

Về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, ông Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Dân tộc thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển biến thành hành động trong thực hiện công tác, trong đó, chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được UBND thành phố phân bổ. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa tới việc làm và đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn, từ đó, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, thực hiện tốt chính sách già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, Hành trình được triển khai từ ngày 25.6 đến 2.9.2022 và được triển khai trên cả nước, tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm theo Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Giám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thông tư về giám sát Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số, cơ quan có thẩm quyền quyết định nội dung kiểm tra thực hiện chương trình; ban hành kế hoạch kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra đến đơn vị được kiểm tra.

Thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, thực hiện tốt chính sách già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, Hành trình được triển khai từ ngày 25.6 đến 2.9.2022 và được triển khai trên cả nước, tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm theo Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Giám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thông tư về giám sát Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số, cơ quan có thẩm quyền quyết định nội dung kiểm tra thực hiện chương trình; ban hành kế hoạch kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra đến đơn vị được kiểm tra.