Thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, thực hiện tốt chính sách già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc

Ngày 29.6, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBDT cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kể từ năm 2021, các chính sách dân tộc hầu hết được tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số (MTQG DTTS).

Một số chính sách còn hiệu lực vẫn tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả; hệ thống cơ quan công tác dân tộc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào DTTS, kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Bên cạnh việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi còn ban hành các chính sách đặc thù riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 19 tỉnh có chính sách đặc thù với tổng số 55 chính sách.

Nội dung chính sách đặc thù của địa phương chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: đầu tư phát triển hạ tầng tại các thôn bản khó khăn; phát triển sản xuất nông nghiệp; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo nguồn, phát triển nguồn nhân lực; bảo hiểm y tế; hỗ trợ học tập, nước sinh hoạt... nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bình đẳng giữa các vùng, dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phạm Đông
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Phạm Đông

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, UBDT định hướng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác năm 2022, gồm 01 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 02 đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 05 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng nghe đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề Chiến lược chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Từ đó, cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBDT cần quan tâm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số chính sách dân tộc và Chương trình MTQG DTTS và miền núi liên quan đến việc phân bổ vốn; hướng dẫn định mức vốn; mở rộng đối tượng thụ hưởng; các chính sách giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế, phát triển nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, cơ chế hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS...

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện công tác dân tộc

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các vụ, đơn vị thuộc UBDT; các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Thống nhất với những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh đề nghị cơ quan công tác dân tộc các cấp cần tập trung quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách dân tộc. Nắm chắc tình hình vùng DTTS, người DTTS, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, đảm bảo an dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, phân tích, dự báo tình hình vùng DTTS và miền núi.

Quan tâm kiện toàn bộ máy cơ quan công tác dân tộc, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc. Thực hiện tốt chính sách già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhằm phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành; các sở, ban, ngành địa phương...

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương phân công, phân nhiệm rõ ràng; tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm từng phần việc, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo hướng dẫn, đồng thời vừa rà soát nhu cầu nguồn vốn thực hiện cho năm 2023.

Ông cũng nhấn mạnh tới vai trò, lợi ích quan trọng của chuyển đổi số trong thực hiện công tác dân tộc, đồng thời yêu cầu cần hệ thống hóa chiến lược chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành, chuyển đổi số trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng, trong 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống cơ quan công tác dân tộc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được kết quả như mong muốn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG DTTS, góp phần vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, đời sống của đồng bào DTTS được nâng lên.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Mô hình “3 An” tại An Giang: Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

Anh Vũ |

Để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn An Giang đã đưa ra một mô hình kết hợp giữa ba bên “Công đoàn - Người lao động - Doanh nghiệp” để đem đến “An tâm, an toàn, an ninh” cho người lao động và chủ doanh nghiệp qua mô hình “3 an".

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Ngọc Vân |

Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, Hành trình được triển khai từ ngày 25.6 đến 2.9.2022 và được triển khai trên cả nước, tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm theo Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Mô hình “3 An” tại An Giang: Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động

Anh Vũ |

Để thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn An Giang đã đưa ra một mô hình kết hợp giữa ba bên “Công đoàn - Người lao động - Doanh nghiệp” để đem đến “An tâm, an toàn, an ninh” cho người lao động và chủ doanh nghiệp qua mô hình “3 an".

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Ngọc Vân |

Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Vương Trần |

Với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”, Hành trình được triển khai từ ngày 25.6 đến 2.9.2022 và được triển khai trên cả nước, tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm theo Kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.