Vùng an toàn khu

Người dân ở xã an toàn khu, vùng an toàn khu được hưởng nhiều quyền lợi

NGUYÊN ANH |

Người dân sinh sống trong 24 xã, thị trấn là xã an toàn khu (ATK) và vùng ATK (tỉnh Kiên Giang) được thụ hưởng nhiều chế độ, chính sách có lợi.