Người dân ở xã an toàn khu, vùng an toàn khu được hưởng nhiều quyền lợi

NGUYÊN ANH |

Người dân sinh sống trong 24 xã, thị trấn là xã an toàn khu (ATK) và vùng ATK (tỉnh Kiên Giang) được thụ hưởng nhiều chế độ, chính sách có lợi.

Vừa qua, tại huyện U Minh Thượng, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 24 xã ATK và vùng ATK của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc tỉnh Kiên Giang.

Huyện U Minh Thượng có 6/6 xã được công nhận là xã ATK, huyện An Minh có 11 xã, thị trấn được công nhận, huyện Vĩnh Thuận có 7 xã, thị trấn được công nhận. Vùng liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận được công nhận là vùng ATK.

Theo ông Huỳnh Xuân Luật - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, các bộ, ngành Trung ương đã và đang xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ cho khu vực này như các chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành); chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, các thiết chế văn hóa; tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của chương trình 135).

Về vấn đề hưởng lợi chính sách BHYT, ông Huỳnh Tấn Phố - Trưởng phòng Quản lý thu cấp sổ thẻ BHXH tỉnh Kiên Giang - thông tin: Người dân ở khu vực này được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT 100%. Người dân có mức hưởng BHYT là 100% nếu như có phát sinh chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

"Địa phương cũng bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng; huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú ý phát triển du lịch, nhất là du lịch về cội nguồn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch, biết đến các chiến khu, ATK cách mạng" - ông Huỳnh Xuân Luật cho biết.

Ngoài ra, chủ động cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại các xã ATK, vùng ATK, làm sao cho người dân nơi đây có mức sống từ bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cả nước theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

NGUYÊN ANH