Người Việt ở Ukraina

Hỗ trợ người Việt ở Ukraina: Đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, cũng như các cơ quan đại diện đã và đang tập trung triển khai một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ, bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraina với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con.