Ngành Nông nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, hiệu quả trong ngành nông nghiệp

Thanh Hà |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thúc đẩy các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp.