Kinh tế xã hội

Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Minh |

Ninh Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Cần gói kích cầu đủ mạnh gắn với chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có các gói kích cầu kinh tế đủ mạnh. Bên cạnh đó cần hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động.