Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Minh |

Ninh Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Để cụ thể hóa Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25.1.2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 30.8.2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 11.9.2022, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ký Quyết định số 496/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Ninh Thuận hướng đến mục tiêu, đến năm 2025 giảm 50% xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người tăng 2 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 98% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí, ổn định 90% hộ di cư không theo quy hoạch; quy hoạch sắp xếp, di dời định cư 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường 97%, học THCS 95%, học THPT 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông 90%.

Có 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%.

Có 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số. 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Định hướng đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả tỉnh; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm thu hút ít nhất 3% lao động sang làm các ngành, nghề. Đến năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành, nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông, lâm nghiệp hàng hóa. Trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân.

Để thực hiện đạt những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh xác định có 10 dự án thành phần để lồng ghép triển khai, như tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân; Thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú và xóa mù chữ; giải quyết việc làm cho người lao động; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp....

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các em nhỏ

Hải Minh |

Mới đây, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra Chương trình âm nhạc biểu diễn hòa tấu Đêm hội Trăng rằm do VCCA tổ chức.

Chiến lược nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

Hải Anh |

Đến năm 2025, An Giang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các em nhỏ

Hải Minh |

Mới đây, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra Chương trình âm nhạc biểu diễn hòa tấu Đêm hội Trăng rằm do VCCA tổ chức.

Chiến lược nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang

Hải Anh |

Đến năm 2025, An Giang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.