Bộ chính trị

Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐVN quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

BẢO HÂN |

Sáng 29.11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23.11.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực

. |

Ngày 12.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam thể hiện rõ bản chất cách mạng và phát huy được sức mạnh

LINH NGUYÊN (THỰC HIỆN) |

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam" khẳng định sự tin tưởng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam với quan điểm "xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa". Báo Lao Động đã phỏng vấn PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn.