Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể, toàn giai cấp

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia, vấn đề xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tầm chiến lược. Do đó, cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể và trong toàn bộ giai cấp công nhân.

Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Trên con đường đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, trong suốt thời gian qua, giai cấp công nhân Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người lao động đang hằng ngày, hằng giờ lao động cần cù, sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Thuỷ Trúc
PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Thuỷ Trúc

Trong giai đoạn cách mạng mới, để giai cấp công nhân lớn mạnh thì cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể và trong toàn bộ giai cấp. Tích cực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Cần xác định đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc

Cần nhận thức rõ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh là trách nhiệm của cả nước và không phải là giải pháp mang tính nhất thời, giải pháp tình thế. Đây được xem là nhiệm vụ tất yếu, mang tính chiến lược, là việc làm thường xuyên, liên tục gắn liền với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Theo ông Sao, cần tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp các loại hình cơ sở trong các thành phần kinh tế sẽ là điều kiện quan trọng để thu hút ngày càng đông đảo công nhân, lao động. Ngược lại, mỗi công nhân, người lao động phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với giai cấp, với dân tộc.

Mỗi người lao động cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất đạo đức và tác phong công nghiệp, quyết tâm vươn lên làm giàu cho mình, cho gia đình, góp phần làm giàu cho xã hội. Cần xây dựng, hoàn thiện các chính sách động viên, khuyến khích, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, để công nhân, lao động nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất.

Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là một bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc hoàn thiện các chính sách sẽ góp phần giải phóng, khuyến khích, phát huy mọi tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động.

Các công nhân của Công ty Hansae Việt Nam nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 khi làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân của Công ty Hansae Việt Nam nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 khi làm việc. Ảnh Nam Dương

PGS TS Phạm Công Nhất (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam liên tục lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, PGS, TS. Phạm Công Nhất cho biết cần tạo tiền đề sử dụng nhân lực có chất lượng cao ở tất cả các ngành kỹ thuật, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nhằm nâng cao trình độ của giai cấp công nhân.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện những quy định của pháp luật về chế độ, chính sách cho công nhân, xử lý nghiêm những sai phạm ảnh hưởng quyền lợi công nhân.

Đồng thời, tổ chức Công đoàn cần nâng cao hơn nữa vai trò trong việc giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh tri thức hóa công nhân cả về trình độ học vấn chuyên môn, lẫn trình độ chính trị, kỷ luật lao động. Đặc biệt, Công đoàn là tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động nên cần tiếp tục phát động các phong trào nhằm động viên mọi thành viên tích cực lao động và cống hiến cho đất nước.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và đặt nhiều niềm tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Văn phòng II Trung ương Giáo hội Kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo VN

HUÂN CAO |

TPHCM - Sáng 7.11, tại Văn phòng II Trương ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TPHCM) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và đặt nhiều niềm tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, Phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Văn phòng II Trung ương Giáo hội Kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo VN

HUÂN CAO |

TPHCM - Sáng 7.11, tại Văn phòng II Trương ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TPHCM) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).