Phát huy vai trò công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vương Trần |

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc rất quan trọng và cần được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Sàng lọc những thông tin xấu, độc trên mạng

Qua các thời kỳ Đại hội Đảng, yêu cầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thực tế cho thấy, mục đích chống phá Đảng ta của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận qua các thời kỳ ngày càng có nhiều biểu hiện tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dựa trên thế mạnh của không gian mạng, hoạt động truyền thông được các thế lực thù địch tận dụng triệt để, tạo nên sự hỗn loạn, nhiễu loạn thông tin trong xã hội với mưu toan làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta dao động về tư tưởng, mất phương hướng về chính trị để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: T.Vương
Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Ảnh: T.Vương

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho hay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc rất quan trọng và cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đối với việc tiếp nhận thông tin, trước hết, cán bộ, đảng viên phải là người có phẩm chất, tư tưởng chính trị vững vàng, không bị dao động trước những thông tin thiếu căn cứ của các thế lực thù địch, những thông tin mang tính chất kích động, chia rẽ từ mạng xã hội và các trang thông tin thiếu căn cứ.

Theo TS Nguyễn Hữu Lập, cán bộ đảng viên phải thường xuyên học tập để nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và điều lệ, quy định của Đảng.

“Từ đó, cán bộ, đảng viên có được niềm tin, nắm rõ bản chất vấn đề, nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm chắc tính khoa học của vấn đề và tránh để những thông tin suy diễn. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên sẽ phát huy được vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng” - đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập nói.

Cũng theo TS Nguyễn Hữu Lập, các cơ quan chức năng cũng nên có các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc những thông tin xấu, thông tin độc hại, thông tin thiếu chính xác xuất hiện trên môi trường mạng. Với những trường hợp người dùng cố tình chia sẻ, đưa những thông tin thất thiệt, những tin gây ảnh hưởng thì cần phải có xử lý.

Phát huy vai trò công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công đoàn Việt Nam ra đời xuất phát từ đòi hỏi của phong trào công nhân Việt Nam. Là một tổ chức Công đoàn cách mạng, Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc, đồng hành với đất nước qua từng thời kỳ phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp của công nhân, viên chức, người lao động cả nước tham gia đấu tranh giành chính quyền, đưa nhân dân ta thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Mọi hoạt động của Công đoàn Việt Nam đều phục vụ lợi ích của đất nước, của dân tộc và của công nhân, người lao động.

Trong quá trình phát triển, Công đoàn Việt Nam ngày càng chứng tỏ đây là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động. Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng và Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu

Để tham gia đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm, sai trái của thế lực thù địch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, Công đoàn Việt Nam cần chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đã đàm phán, ký kết tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới.

Từ đó, đánh giá những tác động của bối cảnh mới đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam, nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới; về vị trí, vai trò của công đoàn và những bài học kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vận động hỗ trợ đoàn viên có con mắc bệnh hiểm nghèo

KHANG ĐẶNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Công ty TNHH RFTECH Thái Nguyên thăm hỏi tặng quà hỗ trợ gia đình chị Phùng Thị Huế - đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công đoàn đẩy mạnh nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho người lao động

Anh Tuấn |

Các cuộc đối thoại, truyền thông về vấn đề bình đẳng giới trong môi trường lao động tỏng và ngoài nước đã được tổ chức trong tháng 9 vừa qua nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Người lao động, đoàn viên Công đoàn hăng hái tham gia hoạt động thể thao

Anh Vũ |

Hàng nghìn đoàn viên Công đoàn đã hăng hái tham gia các hoạt động thể thao do Công đoàn cơ sở nhiều tỉnh thành tổ chức.

Công đoàn vận động hỗ trợ đoàn viên có con mắc bệnh hiểm nghèo

KHANG ĐẶNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Công ty TNHH RFTECH Thái Nguyên thăm hỏi tặng quà hỗ trợ gia đình chị Phùng Thị Huế - đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công đoàn đẩy mạnh nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho người lao động

Anh Tuấn |

Các cuộc đối thoại, truyền thông về vấn đề bình đẳng giới trong môi trường lao động tỏng và ngoài nước đã được tổ chức trong tháng 9 vừa qua nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Người lao động, đoàn viên Công đoàn hăng hái tham gia hoạt động thể thao

Anh Vũ |

Hàng nghìn đoàn viên Công đoàn đã hăng hái tham gia các hoạt động thể thao do Công đoàn cơ sở nhiều tỉnh thành tổ chức.