Gần 2.000 người lao động ở Thái Nguyên được hỗ trợ thuê nhà

VŨ ĐIỆP |

Thời gian qua, công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được trên 30 thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp công nhân lao động được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình phúc lợi các đối tác đem lại, tổng trị giá mỗi năm lên đến hàng tỉ đồng từ các chương trình. 

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động với  UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Trong những năm gần đây, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh được thể hiện qua việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở, như tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật,  giải quyết bước đầu tranh chấp lao động tập thể, đình công, ngừng việc tập thể không theo quy định pháp luật và quốc gia khi doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp là người nước ngoài bỏ trốn.

Quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp thuê hoặc mua; triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Với sự phối hợp của UBND và LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, đến nay đã có gần 2.000 người lao động được hỗ trợ thuê nhà, với số tiền gần 2 tỉ đồng. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn Khu công nghiệp đến nay đã hỗ trợ được 883 các cơ sở mầm non, giáo viên và các cháu với số tiền hỗ trợ hơn 770 triệu đồng. 

UBND tỉnh đã quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, các đề án hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Công đoàn, việc thành lập công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động và trích nộp kinh phí Công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp Tháng Công nhân hằng năm, UBND tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại với người lao động để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến đoàn viên công đoàn, người lao động và quan hệ lao động. 

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh tổ chức đối thoại với trên 300 công nhân lao động, các nhóm câu hỏi liên quan đến vấn đề về đời sống, việc làm, an toàn giao thông, an toàn sản xuất, môi trường làm việc, chế độ chính sách…

Ngay sau hội nghị, các nhóm câu hỏi đã được  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của CNVCLĐ; thông qua hội nghị gặp gỡ đối thoại lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CNVCLĐ để giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; các cấp công đoàn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội…

VŨ ĐIỆP
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị đã giải ngân hết 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

HƯNG THƠ |

Ngày 19.9, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đã giải ngân hết 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo danh sách được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt hỗ trợ. Theo đó, đã có 389 lao động ở 23 doanh nghiệp được hỗ trợ với số tiền 570 triệu đồng.

Bình Dương sẽ hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà vào ngày 30.8

Anh Vũ |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân được 428 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người lao động Bắc Ninh được tăng tốc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Anh Vũ |

Sau khi có sự chỉ đạo đôn đốc, từ một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp nhất trên cả nước, Bắc Ninh đã tăng tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ 4,4% lên 16,5% chỉ trong một ngày.

Quảng Trị đã giải ngân hết 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

HƯNG THƠ |

Ngày 19.9, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị đã giải ngân hết 100% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo danh sách được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt hỗ trợ. Theo đó, đã có 389 lao động ở 23 doanh nghiệp được hỗ trợ với số tiền 570 triệu đồng.

Bình Dương sẽ hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà vào ngày 30.8

Anh Vũ |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân được 428 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Người lao động Bắc Ninh được tăng tốc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Anh Vũ |

Sau khi có sự chỉ đạo đôn đốc, từ một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp nhất trên cả nước, Bắc Ninh đã tăng tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ 4,4% lên 16,5% chỉ trong một ngày.