Đồng bào Công giáo Hà Nam: “Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng hành cùng dân tộc

Thanh Hà |

Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Hà Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 7 - 8.11, TTXVN đưa tin. 

Đại hội đã hiệp thương suy cử 55 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Đoàn Đức Thuận tái cử Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 đó là tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam tiếp tục tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp, động viên để tổ chức giáo hội, đồng bào Công giáo phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của đạo Công giáo trong đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cơ sở tôn giáo; thực hiện hoạt động tôn giáo trên nền tảng căn bản của những giá trị giáo lý yêu thương, phục vụ với truyền thống “Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng hành cùng dân tộc. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Đoàn Đức Thuận - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam, đồng bào Công giáo chiếm khoảng 14,6% dân số của tỉnh. Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với nội dung thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”, người Công giáo tỉnh Hà Nam tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức làm đường giao thông nông thôn, đường trục chính nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi công cộng khu dân cư... góp phần vào thành tích chung của tỉnh về xây dựng nông thôn mới (83/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu).

Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo tích cực thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong sinh hoạt đạo, đời. Các xứ họ đạo, tổ đoàn kết Công giáo vận động đồng bào xây dựng đường giao thông “sáng - xanh - sạch - đẹp”; thực hiện tốt hương ước, quy ước khu dân cư. Việc cưới, việc tang, lễ hội tôn giáo tổ chức tiết kiệm, văn minh…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đề nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên vận động đồng bào tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, trong đó, thực hiện tốt 8 nội dung “5 tốt đời, 3 đẹp đạo” của phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời, đẹp đạo”, nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu lợi dụng vấn đề về tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo cấp huyện tăng cường củng cố tổ chức, nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nắm bắt phong trào ở cơ sở, đưa hoạt động của các tổ chức vào nền nếp, hiệu quả.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phật giáo người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Trai Đàn cầu an

Thanh Hà |

Đại lễ Trai Đàn cầu an “Vạn nhân duyên đại pháp hội” năm 2022 khai mạc ngày 1.11.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 19.10, tại Tòa Tổng Giám mục TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025.

Khánh Hòa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức

Thanh Hà |

Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 kéo dài 3 ngày cho hơn 100 công chức. 

Phật giáo người Hoa tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ Trai Đàn cầu an

Thanh Hà |

Đại lễ Trai Đàn cầu an “Vạn nhân duyên đại pháp hội” năm 2022 khai mạc ngày 1.11.

Lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thanh Hà |

Ngày 19.10, tại Tòa Tổng Giám mục TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025.

Khánh Hòa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức

Thanh Hà |

Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 kéo dài 3 ngày cho hơn 100 công chức.