Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp

Bảo Hân |

Ngày 14.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên và người lao động. 

Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với 23 thành viên; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi có đông công nhân lao động duy trì hoạt động của 8 tổ cộng tác viên dư luận xã hội với 79 cộng tác viên; chỉ đạo cán bộ công đoàn các cấp tăng cường bám sát cơ sở, sâu sát đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhằm nắm bắt kịp thời tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động; tích cực tham gia giải quyết những kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người lao động…

Ngoài ra, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến quan hệ lao động, việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Năm 2020, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 211 doanh nghiệp. Năm 2021, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại 123 doanh nghiệp; kiểm tra 352 doanh nghiệp, giám sát 402 doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trong đó tập trung vào vai trò của công đoàn và các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo; đồng thời cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, nhất là thành lập công đoàn trong doanh nghiệp; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng của cán bộ công đoàn cơ sở; kịp thời nắm bắt, đề xuất biện pháp xử lý mâu thuẫn trong quan hệ lao động nhằm hạn chế tranh chấp, ngừng việc tập thể. Cùng với đó, tham mưu, đề xuất với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, đời sống công nhân.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp công đoàn cần chủ động, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.  

Bảo Hân